De fractie van Wakker Emmen wil dat er een definitief besluit wordt genomen over de toekomst van sporthal de Klabbe in Emmer-Compascuum. Op verzoek van de partij heeft het college van B&W de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de kosten van renovatie en nieuwbouw. De sporthal in Emmer- Compascuum is gedateerd en is nodig toe aan vernieuwen.

Wakker Emmen zal daarom tezamen met de PvdA en het CDA tijdens de begrotingsbehandeling een motie indienen. In het voorstel wordt het college van B&W verzocht om beide scenario’s verder uit te werken. Dit betekent volgens Wakker Emmen dat er eindelijk duidelijkheid komt richting het dorp Emmer-Compascuum, omdat er eindelijk een oplossing komt.

Raadslid Roelof Woltman: “ Voor ons zijn er twee scenario’s. Renoveren van de bestaande sporthal of een nieuwe sporthal bouwen. Het college moet in samenspraak met het dorp beide scenario’s verder uitwerken en medio 2016 met een voorstel komen. Wij dienen nu een motie in zodat er zicht is op een oplossing. ”

Terug naar: Nieuws / Emmer-Compascuum