De fracties van Wakker Emmen en de Drentse Ouderen Partij (DOP) hebben afgelopen dagen een aantal proefberekeningen laten maken over wat de effecten zijn voor klanten van de Wmo  van het nieuwe beleid voor het hulp bij het huishouden. Duidelijk is waar de hardste klappen zullen vallen.  Dat is de groep met een jaarinkomen net iets  boven 110% van het wettelijk minimumloon (= € 20.460) . Deze mensen zullen afhankelijk van het aantal uren hulp in het huishouden 2 tot soms wel 18 keer meer gaan betalen dan ze nu doen.  Als ze nu  ca. € 15 per 4 weken betalen, dan kan het zijn dat  ze straks bedragen tussen de € 180 en € 280  per 4 weken gaan betalen.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek