Emmen – Het college van B&W heeft de motie van Wakker Emmen overgenomen om de mogelijkheden te onderzoeken om op nascheiding over te gaan. De gemeente Emmen werkt op dit moment nog met bronscheiding tot aan 2012. De keuze voor nascheiding wordt door de nieuwe technologische mogelijkhenden steeds aantrekkelijker. Raadslid Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen diende de motie in. “Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat nascheiding van het afval kostenbesparend werkt, beter is voor het milieu en tevens meer gemak voor de burger betekent. Het college gaat in het 3e kwartaal van 2011 de uitkomsten betrekken bij de evaluatie van het afvalstoffenplan. Wakker Emmen is voorstander van nascheiding en hoopt met het onderzoek in 2011 meerdere partijen mee te krijgen om over te gaan op nascheiding, want wij gaan er vanuit dat de voordelen die andere gemeenten hebben gehaald met nascheiding ook te de mogelijkheden behoren voor de gemeente Emmen.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek