Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 juni, waar de kadernota 2024 werd behandeld, vroeg de fractie van Wakke Emmen aandacht voor het politiebureau van Klazienaveen. Fractievoorzitter Leo Hoogenberg diende een motie in.
Dit bureau hangt definitieve sluiting boven het hoofd. Namens de fractie stelde raadslid Karien Velzing daar op een eerder moment al een rondvraag over aan de burgemeester. Deze beantwoording stelde Wakker Emmen niet tevreden. De fractie voelde zich gesteund door de vele reacties van inwoners van Klazienaveen en omliggende dorpen.
Daarom besloot de fractie van Wakker Emmen middels een motie het college van B&W te verzoeken om het politiebureau aan te merken als een voorziening van vitaal belang, bij de politie en het rijk de wens over te brengen tot behoud van het politiebureau en zich daar sterk voor te maken.
Nadat er over de motie werd gesproken met de gemeenteraad, werd de motie aangenomen met 20 stemmen voor. De motie werd namelijk gesteund door de Christen Unie, VVD, 50+ en het lid Tuik van het CDA.
Wakker Emmen was zeer content met het aannemen van deze motie en laat zich door het college informeren over het vervolg.

Zie ook:
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15688436/raad-steunt-behoud-politiebureau-klazienaveen-burgemeester-sceptisch