Matthijs Katerbarg

Politieke drijfveer:
Het vertrouwen van veel mensen in de landelijke politiek is flink gedaald. Ik vind dat de gemeenteraad moet laten zien dat het ook anders kan. Dat de politiek luistert en klaar staat voor de mensen. Voor mij is Wakker Emmen een partij die recht doet aan wat de inwoners van de gemeente vragen. Ik heb me verkiesbaar gesteld om hieraan te blijven werken. Ik zie het als een uitdaging, maar ook een kans, om het vertrouwen van de mensen weer terug te winnen. Ook van de mensen die ├╝berhaupt niet meer stemmen. De gemeente moet laten zien dat ieders mening meetelt. Want politiek is recht doen aan iedereen.