Gunnar Jens Bijlsma

Politieke drijfveer:
In de afgelopen 8 jaar heeft de vastgeroeste gevestigde orde ons in het begin genegeerd, vervolgens werd er langzaam geluisterd en nu als grootste partij van Emmen hebben we de belangrijkste stem in de raad. Door deze sterke stem heeft Wakker Emmen eigen beleid in kunnen voeren en daar waar mogelijk slechte beslissingen uit het verleden terug kunnen draaien. Niet alles is ons gelukt maar veel wel. Ik vind het van groot belang dat we op de ingezette weg doorgaan en dat we dus investeren in service vanuit het gemeentehuis en de leefbaarheid voor onze inwoners. Om dat te bereiken moet Wakker Emmen een sterke partij blijven. Zo niet dan gaan we terug naar de periode waar kunstwerken, nieuwe gemeentelogo’s en prestigeprojecten  prioriteit krijgen tov gemaaide bermen, begaanbare fietspaden en het onderhoud van speeltuinen. Om dat tegen te gaan stel ik me wederom beschikbaar als raadslid voor Wakker Emmen