DvhN door Gert Meijer: Emmen De kleine woonwagenkampjes in de gemeente Emmen worden begin volgend jaar eindelijk opgeknapt. Dat hebben ambtenaren van de gemeente aan fractievoorzitter Rene van der Weide van Wakker Emmen laten weten. Van der Weide maakt zich al jaren sterk voor de leefbaarheid van de kampjes. Met name de woonwagens aan de Gierzwaluw in Rietlanden en bij de Vleerackers in Angelslo voldoen volgens Van der Weide niet. “Ik zou er nog niet met geld toe willen wonen. De schimmel zit overal op de muren.” Ook het openbaar gebied rondom de wagens is onaantrekkelijk, mede omdat er op kavels geen nieuw wagens verschijnen. “Het is een schande dat de gemeente Emmen dergelijke woonwagens verhuurt.” Het zit Wakker Emmen vooral dwars dat wethouder Ton Sleeking al in 2008 de intentie uitsprak om iets aan de situatie te doen. Die is er nu vijf jaar later niet beter op geworden. Maar er gloort hoop voor de woonwagenbewoners: de gemeente Emen maakt nu werk van de kampjes. Er is speciaal iemand ingehuurd die elders in het land ervaring opgedaan heeft met het opknappen van woonwagenkampjes. Hij gaat de herinrichting op zich nemen. Van der Weide: “In deg esprekken die ik op het gemeentehuis heb gevoerd werd ook vlot toegegeven dat de situatie in sommige woonwagens absoluut niet meer kan en dat vervanging gewenst is.” Bedoeling is dat de gemeente in het najaar en nieuw herinrichtingvoorstel aan de raad voorlegt en dat er begin volgend jaar eindelijk begonnen kan worden met de opknapbeurt. Dan worden er ook nieuwe woonwagens geplaatst.

Wakker Emmen

Wakker Emmen stelde al in 2011 vragen aan het college over de kampjes. Toen werd geantwoord dat er nog niets was gebeurd vanwege personeelswisselingen op het gemeentehuis, maar dat er na de zomer van dat jaar begonnen zou worden met de herinrichting. Omdat er in de twee jaar daarop nog steeds niks gebeurde stelde Wakker Emmen dit voorjaar opnieuw vragen. Daar vloeide het gesprek uit voort waarin de nieuwe toezeggingen zi9jn gedaan.

Schriftelijke vragen 2011

S
chriftelijke vragen 2013

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek