Op donderdag 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie vastgesteld van het project Europan 10. Het gaat hier om het winnende ontwerp bij de tweejaarlijkse wedstrijd voor jonge architecten en stedenbouwkundigen. Het ontwerp betreft de invulling van het terrein aan de Buitenweg te Emmen

Wakker Emmen is om meerdere redenen tevreden. Ten eerste dat het winnende ontwerp nu ook wordt uitgevoerd. Ten tweede dat er weer sociale woningbouw in de huursector gaat plaats vinden. Ten derde wordt eindelijk een al heel lang braak liggend terrein weer aangepakt. Iets waarvan Wakker Emmen hoopt dat het ook op andere plaatsen in de gemeente Emmen plaats zal gaan vinden.

Het unieke aan het project, uitgevoerd door Lefier, is dat de eerste bewoners meedenken en inspraak krijgen over de indelingen in de woningen en het binnenterrein. Een binnenterrein waarvan het beheer daarna bij de bewoners komt te liggen. De bewoners kunnen hun eigen idee├źn in de praktijk brengen en zorgen daarmee direct voor een vertrouwde leefomgeving. Dit in tegenstelling tot de nieuwbouwwijken van de afgelopen decennia waarbij de gemeente de leefomgeving inrichtte.

Wakker Emmen heeft bij de discussie over de grondexploitatie wel aandacht gevraagd voor voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners. In de oude wijken is juist dat het probleem van deze tijd. Er zijn er te weinig en het kost nu veel inspanningen en geld om op te lossen. Het geheel nu gelijk goed aanpakken levert op termijn geld op.

Medio 2016 worden de eerste woningen opgeleverd en Wakker Emmen wenst de toekomstige bewoners in ieder geval veel woonplezier toe.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek