EMMEN – De fractie van Wakker Emmen is blij dat het actieplan ‘stimuleringsfonds Dorpen en Wijken’ door de gemeenteraad is vastgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van Wakker Emmen om de komende jaren te investeren in dorpen en wijken in Emmen. Fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma: “De komende periode moeten alle zeilen worden bijgezet om de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen en wijken in stand te houden. Wij zijn blij dat deze afspraak, voortkomend uit het Bestuursakkoord, nu daadwerkelijk tot uitvoering kan worden gebracht”.
 
Middels het stimuleringsfonds dorpen en wijken zullen initiatieven vanuit de samenleving worden gestimuleerd en ondersteund door financiële middelen beschikbaar te stellen. Door het fonds zal het eenvoudiger zijn om cofinanciering mogelijk te maken. Het fonds richt zich op investeringen in de fysieke zin en op sociaal economisch gebied die bijdragen aan een versterking van dorpen en wijken. De komende vijf jaar is 6 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in dorpen en wijken.
 
Het eerste initiatief dat een bijdrage ontvangt uit het fonds is bestemd voor de realisatie van een vaarrecreatief centrumkwartier in Nieuw Amsterdam. Verder is budget gereserveerd voor onder andere het dorpsinitiatief centrumvernieuwing in Schoonebeek, centrumgebied rond ‘Abeln’ in Emmer-Compascuum, de herinrichting Havenstraat in Erica, het sparproject in Barger-Compascuum en het herinrichtingsplan Achterdiep in Nieuw Weerdinge.