Onlangs maakte het college van B&W bekend om 500.000 euro te willen uitgeven om grootschalige evenementen met landelijke allure naar Emmen te trekken waaronder de start van de Vuelta in 2015. In totaliteit heeft de gemeente 1,7 miljoen euro gereserveerd voor citymarketing. Wakker Emmen is van mening dat in tijden van zware bezuinigingen op o.a. de WMO, groenonderhoud, wegenonderhoud, sport e.d. het niet de tijd is om grote bedragen uit te geven aan citymarketing. Wakker Emmen vindt dat dit bedrag geïnvesteerd dient te worden in de eigen dorpen en wijken,  sportclubs en dat bestaande initiatieven en evenementen ondersteund moeten  worden. Wakker Emmen vindt dat de 1,7 miljoen op deze wijze een veel betere en lokalere invulling. Fractievoorzitter René van der Weide: “Dit zijn juist investeringen waar onze eigen inwoners, sportclubs, verenigingen en organisaties profijt van hebben. Investeringen die de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen moet verbeteren. Wij zetten niet in op een Vuelta, maar willen bestaande evenementen zoals Full Colour, de marathon van Klazienaveen, Retropop, Alles Kids, C’est la Vie maar ook vooral de eigen sportclubs ondersteunen in plaats van tonnen te willen steken in de start van de Vuelta. Deze investeringen zijn het hele jaar merkbaar en niet een paar dagen per jaar.” Wakker Emmen  heeft daarom tijdens de raadsvergadering van april een voorstel ingediend. Klik hier voor de motie

Bijdrage commissievergadering april:

500.000 euro om grootschalige evenementen naar Emmen te halen en om Emmen te promoten met landelijke allure in het kader van citymarketing. Wakker Emmen ziet de meerwaarde van citymarketing absoluut niet, voor ons is het gebakken lucht en verspilling van gemeenschapsgeld. Eerdere citymarketing van de gemeente Emmen door middel van promotie van reclames op bussen en trams in het westen, reclamespotjes op RTL, met de slogan donen, deven, derken heeft wat ons betreft wel aangetoond dat het weggegooid geld is. De financiering van 500.000 uit het voorstel komt uit een totale pot van 1,7 miljoen voor citymarketing. Het grootste gedeelte van 1,7 miljoen, namelijk 1,5 miljoen  voor citymarketing wordt als het aan Wakker Emmen ligt zo snel mogelijk ergens anders voor ingezet. Het overige geld z’n circa 200.000 euro kan wat ons betreft worden gebruikt om bestaande en eigen initiatieven vanuit de gemeente Emmen te ondersteunen. Wakker Emmen wil daarbij aantal zaken benadrukken en ook een aantal voorbeelden aangeven hoe het anders kan en zou moeten.

Als eerste de tomeloze inzet van het college om de Vuelta naar Emmen te halen. De provincie heeft een wijs besluit genomen om het dopingcircus niet te financieren en met geld gebrek in Spanje blijft de Vuelta ijverig opzoek naar geld. En de gemeente Emmen staat te popelen om de Vuelta naar Emmen te halen. Voor ons een onbegrijpelijke keuze, te meer omdat onze eigen subsidie voor topsportclubs met 20% is verlaagd, de huren van voetbalvelden en sporthallen blijft stijgen, het ozb voordeel is wegbezuinigd. Juist topsportclubs als E&O,Hurry-Up, de Treffers en sinds kort ook de dames van DOS uit Emmer-Compascuum vertegenwoordigen onze gemeente op het hoogste niveau. In het verleden hebben deze clubs aantoonbare publiciteit voor de gemeente Emmen gegenereerd. Ondersteun en investeer hierin in plaats van een wielerronde uit Spanje voor twee dagen naar Emmen te halen. Investeren in eigen topsportclubs is tevens een stimulans voor vrijwilligers, bestuurders en sporters en geeft een positief effect op de breedte sport. Onze eigen sporters, vrijwilligers, bestuurders en supporters dragen dan onze gemeente uit, tevreden inwoners die trots uitstralen is pas reclame voor de gemeente Emmen. Wakker Emmen is van mening dat bestaande initiatieven als Full Colour, Gouden Pijl, Retro Pop, Alles kids enzovoort ondersteuning verdienen. De gemeente Emmen dient bestaande initiatieven te ondersteunen en mee te helpen verder te ontwikkelen tot een nog groter succes. Wakker Emmen is hier voorstander van en de besteding van het geld krijgt hiermee in onze ogen een veel beter maar ook vooral lokaal karakter. De plannen om de marathon en triatlon van Klazienaveen te ondersteunen vinden wij juist wel een goed voorbeeld, wat ook wordt genoemd in het stuk.

Emmen op kop, Wakker Emmen noemt het liever de wereld op z’n kop. Wakker Emmen kan het aan burgers niet uitleggen dat we voorop lopen met de afbraak van de thuiszorg en er fors bezuinigd wordt op de WMO, bezuinigingen op sport, bezuinigen op groenonderhoud, er onvoldoende budget beschikbaar is om de sporthal in Schoonebeek dusdanig te renoveren dat het aan alle eisen en wensen voldoet, er geen extra middelen zijn om het wegenonderhoud aan te pakken enzovoort en enzovoort en dat we dan wel tonnen uitgeven aan evenementen en citymarketing vinden wij de wereld op z’n kop. Gemeentelijke primaire kerntaken gaan ten koste van de drang om Emmen op de kaart te zetten en evenementen met landelijke allure te organiseren. Wakker Emmen vind eerst het bestaande op orde dient te zijn en citymarketing geen gemeentelijke primaire taak is. Op tal van terreinen bezuinigen maar niet op citymarketing. Wakker Emmen maakt deze keuze zeker niet. Het voornemen om het  nieuwe dierenpark te openen met een groot spektakel is bij uitstek de gelegenheid voor het dierenpark om dit zelf te organiseren en iets terug te doen voor alle gemeentelijke en andere overheidssteun die dit park heeft gekregen ondanks wanbeleid. Wakker Emmen zou 200.000 euro van het totale budget van 1,7 miljoen willen gebruiken om bestaande en/of eigen initiatieven vanuit de Emmer samenleving te ondersteunen en daarbij ook nadrukkelijk de relatie met sport opzoeken. Investeren en ondersteunen van het bestaande ten behoeve van onze eigen inwoners in plaats landelijke allure na te streven. Stop met verspilling van gemeenschapsgeld door het uit te geven aan citymarketing. 

Bijdrage raadsvergadering 28 april: 

Ons standpunt over citymarketing is helder: geldverspilling en onmiddellijk mee stoppen. Wakker Emmen vindt dit geen gemeentelijke taak en wij vinden in tijden van zware economische en financiële tegenslag dat deze grote bedragen anders besteed moeten worden. Afgaand op de standpunten van de diverse fracties moeten wij helaas concluderen dat een meerderheid vandaag besluit om 500.000 euro neer te leggen voor allerlei evenementen met landelijke en internationale allure terwijl er op tal van terreinen harde bezuinigingen vallen.Ik zou de resterende termijnen en spreektijd kunnen wijden aan argumenten om het niet te doen, maar Wakker Emmen heeft een andere insteek gekozen. Namelijk: schadebeperking en een poging om het resterende budget van 1,2 miljoen een betere besteding te geven dan citymarketing. Wakker Emmen zal daarom een voorstel indienen om het resterende bedrag te gaan voorzien van een besteding. Dit bedrag dient te worden gebruikt om te investeren in sport, openbaar gebied en bestaande evenementen en initiatieven.

 
Wakker Emmen wil extra geld investeren in sport.  Sport is ontzettend belangrijk voor beweging van jong en oud en het heeft een maatschappelijke en sociale functie. Deze bestuursperiode is er flink bezuinigd op het terrein van sport. Zowel de topsportsubsidie heeft te maken met een korting van 20%, dit terwijl de topsportclubs die niet als een betaalde en commercieel bedrijf opereren een aanzienlijke bijdrage hebben in de naamsbekendheid en promotie van Emmen en ook leidt tot breedtesport. Niet alleen de topsport heeft moeten inleveren maar ook de breedtesport heeft te maken gehad met lastenverzwaringen. Wakker Emmen vindt dat de 1,2 miljoen deels geïnvesteerd moet worden in zowel de breedtesport alsmede de topsport. Het overige bedrag dient te worden geïnvesteerd in plannen om het openbaar gebied te verbeteren. Uitstraling van bijvoorbeeld het groen en grijs draagt voor een belangrijk deel bij aan het visitekaartje van onze gemeente. We investeren miljoenen in recreatie en toerisme zoals o.a. de vaarverbinding en het Atalantaproject en dan kan het niet zo zijn dat het visitekaartje niet op orde is. Wakker Emmen is van mening dat met een aanzienlijk deel van de 1,2 miljoen een inhaalslag kan worden gemaakt. Tevens vinden wij het belangrijk dat bestaande evenementen en initiatieven verdere ondersteuning krijgen en hiervoor is dan ook extra financiële ruimte nodig. Wij zullen doormiddel van een motie het college verzoeken voornoemde wensen uit te werken in een voorstel en dit voor te leggen aan de raad.  

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek