Deze maand werd er in de commissievergadering van Wonen & Ruimte een stuk behandeld over de herinrichting van het centrum van Nieuw- Amsterdam en Veenoord. Lees hieronder de bijdrage van Wakker Emmen- raadslid Marcel Poelman over de fase 2 van de herinrichting.

Wakker Emmen, maar ook de betrokkenen, zoals de initiatiefnemers en de inwoners van Nieuw-Amsterdam en Veenoord zijn zeer verheugd dat fase 2 van ”Herinrichting centrum Nieuw-Amsterdam en Veenoord” nu ook gerealiseerd gaat worden.

Jarenlang hebben de inwoners het moeten doen met leegstaande panden. Voorzitter, het spookdorp in de Gemeente Emmen was gerealiseerd. Gelukkig heeft de sloop van deze panden het tij gekeerd. Voorzitter, het blijkt dus toch te kloppen: “Na regen komt zonneschijn”.

Er worden op dit moment nieuwe appartementen gerealiseerd, Peter van Dijk gaat bouwen en nu fase 2 van de herinrichting van het centrum in Nieuw-Amsterdam. Het mag gezegd worden dat dit mogelijk gemaakt kan worden doordat het “Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken” in het leven is geroepen. Wakker Emmen was hier een groot voorstander van. We hopen dat er vaker aanspraak gemaakt kan worden op dit fonds voor andere dorpen en wijken die ook met smart op vernieuwingen in hun buurt zitten te wachten. Een goed voorbeeld is dat men in Schoonebeek druk doende is om vernieuwingen in het centrum te willen realiseren.     

Voorzitter, door deze ontwikkeling in Nieuw-Amsterdam en Veenoord wordt de mogelijkheid gecreëerd dat het vaartoerisme een stimulans in de goede richting krijgt.

Tot slot, ik heb veel mensen over dit initiatief gesproken, direct betrokkenen, ondernemers en inwoners. En ja, voorzitter, het is zeer moeilijk om ieder zijn wensen uit te laten komen. Maar uiteindelijk is dit prachtige resultaat op de tafel gekomen. Maar wat toch ook weer eens naar voren kwam tijdens deze gesprekken; hoe de betrokken wethouder dit weer in goede banen heeft geleid. Dit is een perfect voorbeeld hoe deze wethouder de afstand tussen overheid en burger weer kleiner weet te maken. Alleen maar lof vanuit Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Hopelijk kan dit in de toekomst voor dergelijke initiatieven voortgezet worden.

Voorzitter, dit kan wat Wakker Emmen betreft als een A-stuk verder.