De komende jaren worden veel sporthallen en gymzalen in de gemeente Emmen verbouwd en worden oude gebouwen vervangen door nieuwe. De gemeente is eigenaar van 25 sporthallen en gymzalen. Twee op de drie gebouwen is 40 jaar of ouder en het grootste deel voldoet niet meer aan de huidige eisen qua afmetingen, inrichting, toegankelijkheid en duurzaamheid. Ook is er veel achterstallig onderhoud. Dit betekent dat er veel moet gebeuren. Het college van B&W heeft daarom deze week een concept-routekaart voor de komende jaren vastgesteld: welke gebouwen worden wanneer aangepakt en hoe? Dit staat in het zogenoemde ‘integraal huisvestingsplan binnensport’. De komende periode kan iedereen zijn of haar reactie op dit plan geven. Eind dit jaar neemt de gemeenteraad van Emmen een definitief besluit over het plan, dat in totaal naar verwachting 49 miljoen euro gaat kosten. Wethouder Pascal Schrik van Sport: “Goede sportaccommodaties zijn ontzettend belangrijk. Het zijn belangrijke ontmoetingsplekken in een dorp of wijk. En sporten is natuurlijk belangrijk voor de gezondheid én de gezelligheid. Daarom willen we ervoor zorgen dat elk dorp en elke wijk een sporthal of gymzaal houdt, zodat iedereen kan sporten en bewegen in zijn of haar eigen buurt.” Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met sportverenigingen, onderwijs en andere gebruikers van de gebouwen.

Eerste projecten Het totale plan wordt uitgevoerd in meerdere fasen. Het voorstel is om eerst te beginnen met zeven projecten. Dit zijn: de renovatie van sporthal de Ossehal in Nieuw-Schoonebeek, vervangende nieuwbouw voor de gymzaal de Postweg in Barger-Compascuum, vervangende nieuwbouw voor de gymzaal Voeghoutenstraat in Klazienaveen, renovatie van gymzaal de Lange Kavel in Emmer-Compascuum, inpassing van de gymzaal Semsstraat in/bij de sporthal in Erica, verbouw van gymzaal de Oosterstraat in Emmen en het komen tot één gezamenlijke sportlocatie in Bargeres, ter vervanging van de sporthal en gymzalen. Het benodigde geld voor de eerste fase wordt aan de gemeenteraad voorgelegd bij de bespreking van de begroting 2024. Voor fase twee en drie wordt dit op een later tijdstip bepaald.