De gemeente Emmen krijgt per 1 januari 2015 opnieuw een Jongerenraad. De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over onder andere het jeugdbeleid van de gemeente Emmen. Als vertegenwoordiging van de jongeren in Emmen is deze raad het aanspreekpunt voor het college. 
 
Wethouder René van der Weide: “Met de politiek kun je niet vroeg genoeg beginnen, spreek ik uit ervaring. Het is belangrijk om jongeren mee te laten denken over zaken die voor hen belangrijk zijn in de gemeente Emmen. Zij zijn ervaringsdeskundigen. Zo leren wij wat van hen en bovendien kunnen zij zij zich hier ontwikkelen”.
 
De vorige Jongerenraad stopte in 2009. In april 2014 nam een groep jongeren contact op met de gemeente met het initiatief om opnieuw een Jongerenraad op te starten. Dit past goed binnen het Beleidskader Jeugdbeleid 2008-2020 waarin wordt genoemd dat de gemeente Emmen jongeren wil betrekken bij de verdere ontwikkelingen in het jeugdbeleid.
 
Na instelling door de gemeenteraad, kiest de Jongerenraad uit hun midden het bestuur.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek