EMMEN – De fracties van Wakker Emmen en Drentse Ouderen Partij zijn donderdagavond opnieuwhard gebotst met wethouder Henk Jumelet over de schuldhulp in Emmen. Daar zag het lange tijd niet naar uit, want net als de overige raadsfracties in de raad van Wakker Emmen en DOP dat de gemeente voortvarend bezig is om de problemen rondom schuldhulp te tackelen. De afdeling kwam vorig jaar negatief in het nieuws doordat cliënten na verloop van tijd met hogere schulden zaten opgezadeld dan toen ze bij schuldhulp aanklopten. Bovendien vonden veel cliënten dat ze van het kastje naar de muur werden gestuurd en was er geen goede klachtenafhandeling. De meeste van die zaken staan ook te lezen in het de zognoemde quickscan die de gemeente heeft laten maken van de afdeling. Naar aanleiding van het rapport wordt onder leiding van wethouder Jumelet nu gewerkt aan verbeteringen. Er leek gisteravond dan ook geen vuiltje aan de lucht. Maar de vlam sloeg in de pan toen eerst Ton schoo (DOP) en vervolgens René van der Weide namens Wakker Emmen vroegen waar de beloofde evaluatie van Jumelet bleef. “u komt uw belofte niet na”, riep Van der Weide en Schoo toonde zich diep bedroefd. Volgens Jumelet is er niets aan de hand en kan in april, als het eindverslag over schuldhulp klaar is, over alles gepraat worden. “Het beeld wat hier nu wordt neergezet doet onrecht aan het vele werk dat inmiddels is verzet.” De wethouder leek daarbij de steun te hebben van de overige fracties. Maar DOP en Wakker Emmen die de perikelen op schuldhulp destijds aanzwengelden, bleven roepen om een evaluatie. Ze lieten Jumelet verbijsterd en stilzwijgend achter. ( artikel Gert Meijer, Dagblad van het Noorden 4 februari 2011 )


De fractie van Wakker Emmen wil de beloofde evaluatie zo snel mogelijk kunnen inzien. Het is voor ons als fractie van wezenlijk belang om te zien welke zaken er goed gingen en welke niet. Voorts daaruit kan iedere raadsfractie beoordelen of het college voldoende heeft overgenomen uit de evaluatie om tot een kwalitatief goed nieuw beleidskader te komen voor de schuldhulp. De evaluatie is zowel door wethouder Evenhuis destijds, als door zittend wethouder Jumelet beloofd. Wakker Emmen is dan ook ontstemd over het verbreken van die belofte. Er is op meerdere momenten aangegeven dat de evaluatie er zou komen. Daarnaast wil Wakker Emmen het rapport Social Force inzien om de quickscan te kunnen beoordelen en wat deze heeft opgeleverd. Alleen een samenvatting in de vorm van een presentatie is onvoldoende voor Wakker Emmen. ‘Wij vragen ook ons hardop af waarom de wethouder koudwatervrees heeft om de documenten te delen met de gemeenteraad.’ aldus René van der Weide.