Door financieel geblunder van de gemeente Emmen komt de jaarrekening van 2010 uit op een tekort van -4,4 miljoen euro. De missers kwamen aan het licht bij het opstellen van de jaarrekening. Portefeuillehouder van financien wethouder Bouke Arends voelt zich opmerkelijk genoeg niet verantwoordelijk. Staatrechtelijk gezien is de wethouder politiek verantwoordelijk. De fractie van Wakker Emmen vindt dat ook dat de uitlatingen van Arends te kort door de bocht zijn. Fractievoorzitter René van der Weide reageert in het Dagblad van het Noorden van 11 maart. “Je mag toch verwachten dat Arends zijn ambtenaren goed controleerd? Met dit halve rekenwerk in het achterhoord houden wij ons hart vast voor het Atalanta project. Het college rekent zich rijk met allerlei bedragen, maar ik maak me zorgen of er nog meer lijken uit de kast komen. De fouten zijn onder verantwoordelijkheid van Arends tot stand gekomen. Er is een landelijke incidentele uitkering van circa 3 miljoen in het kader van de WWB, dubbel geteld. Dit bedrag is ten onrechte dubbel opgevoerd. Dat zelfde is gebeurd met een post bespaarde rente van 816.000 euro en reserves voor gymlokalen van 300.000 zijn twee maal ten onrechte als baten opgevoerd. Opmerkelijk is dat opnieuw wethouder Bouke Arends hierbij betrokken is. In zijn functie als president-commissaris van Dierenpark Emmen is het bedrijf naar de rand van de financiële afgrond gegleden. Arends geeft in de media aan zich niet verantwoordelijk te voelen, omdat hij af moet gaan op de informatie van ambtenaren. Wakker Emmen is van mening dat Arends opnieuw geen verantwoording neemt en de schuld bij derden neerlegd. Het college heeft de verantwoordelijk ambtenaar uit zijn functie ontheven.