Emmen – De verplaatsing en bouw van de dierentuin, tunnel, pleinen en theater onder de verzamelnaam Atalanta zijn in volle gang. Toch is Jisse Otter er nog niet gerust op dat het project tot een goed einde wordt gebracht. Volgens de 56-jarige Emmenaar, in het dagelijks leven registeraccountant en nummer 4 op de lijst van Wakker Emmen, ligt een financieel drama op de loer. `De risico’s kunnen zodanig groot worden, dat de continuïteit van de gemeente Emmen in gevaar kan komen.’ Otter: `Jaren terug heb ik al sterk geprotesteerd tegen dit project omdat de uitgaven en risico’s van dit project veel te groot zijn voor de gemeente Emmen. Atalanta is helaas voor een deel niet meer te stoppen. Indien we het nog zouden kunnen terugdraaien, zouden we dat onmiddellijk moeten doen. Wat we wel kunnen doen is snijden en bezuinigen binnen de onderdelen die nog niet aanbesteed zijn en overschrijdingen compenseren binnen de plannen. Verder moeten de uitgaven voor het project, ook bij de dierentuin, strak bewaakt worden.’

Somber beeld

`Er circuleren ook allerlei cijfers die soms nergens op slaan’, aldus de financieel-economische specialist bij Wakker Emmen. `Volgens de gemeente Emmen investeert zij ruim € 80 miljoen in Atalanta. Een onzin getal. Wat kost ons dit als gemeenschap? Met zekerheid zijn we € 100 miljoen kwijt. Als alle plannen doorgaan staat de teller voor de gemeente straks op € 244 miljoen. De gemeente rekent in haar getal gewoon alle investeringen in tunnels, wegen, parkeergarages en steun aan het oude dierenpark even niet mee. Als het een beetje tegenzit met subsidies, grond- en parkeeropbrengsten kost de gemeenschap het project € 175 miljoen.

Verliezen

Zou het mis gaan met het nieuwe dierenpark, dan is het drama niet te overzien. De verliezen lopen dan op tot boven de € 250 miljoen. Een groot deel van de investeringen moet terugverdiend worden uit grondverkopen en parkeeropbrengsten. De gemeente zelf geeft in haar rapportages hierover een somber beeld. Dan zijn er ook miljoenen subsidies waar geen zekerheid over is en dan moet alles nog eens gebouwd worden zonder tegenvallers. Dit lijkt bijna onmogelijk gezien de geschiedenis van Emmen bij grote projecten. Kortom, ik hoop het niet, maar een financieel drama ligt op de loer.’


Referendum

`De impact van Atalanta op de gemeentefinanciën zal groot blijven, daarom is het zo jammer dat de bevolking zich nooit middels een referendum heeft mogen uitspreken en er ook geen keuze was uit verschillende plannen. Wakker Emmen heeft 1100 handtekeningen verzameld en een voorstel tot een referendum ingediend. Helaas hebben de collegepartijen het niet aangedurfd om een referendum te houden. Een gemiste kans. Ik zeg dit alles niet omdat ik bij Wakker Emmen op de kieslijst sta, het is de reden dat ik mij bij Wakker Emmen heb aangesloten.’
Otter loopt nu zo’n anderhalf jaar mee in de steunfractie van Wakker Emmen. `Via René van der Weide (fractievoorzitter en lijsttrekker van Wakker Emmen, red.) ben ik bij de partij betrokken geraakt. Waar ik aan moest wennen, is de grote hoeveelheid voorstellen met bijbehorende stukken. Het valt me daarbij op dat beleidsstukken van de gemeente niet allemaal even voldoende effectiviteit uitstralen.’


Resultaatgerichter

`Er zit een hoop bureaucratie omheen’, gaat Otter verder. `Volgens mij kan de gehele gang van zaken een stuk resultaatgerichter en daarbij ook directer. Dat zou door een wethouder aangestuurd moeten worden.’ Mocht Wakker Emmen in het nieuwe college komen, dan ziet Otter voor zichzelf geen rol weggelegd als wethouder. `Wakker Emmen heeft een aantal mensen met bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven en overheid, zodat we prima in staat zijn om één of meerdere wethouders te leveren.’

Gemeenteraad

Voorlopig mikt Otter dus op een plek in de gemeenteraad voor Wakker Emmen. Daarvoor moet een vierde plek op de lijst genoeg zijn. Momenteel is de Emmenaar druk met de campagne, hij heeft al duizenden flyers verspreid. `Bij Wakker Emmen krijgt iedereen de ruimte om een persoonlijke campagne te voeren, maar het blijft natuurlijk wel een groepsgebeuren.’ Otter voelt zich thuis bij de lokale partij, die op dit moment vijf zetels in de Emmer gemeenteraad heeft. `Ik voel me in elk geval zeer prettig bij Wakker Emmen. Wij kunnen in een open sfeer over alle onderwerpen van gedachten wisselen.’

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek