Deze week heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de financiering van een nieuw kindcentrum in Emmerhout. Na jaren is het nu zover dat de besluitvorming rond is en er een schop in de grond kan.

Voor Wakker Emmen heeft raadslid Sandro Slijepcevic een bijdrage gedaan in de raadsvergadering, lees hieronder de bijdrage:

Voorzitter,

Zoals we allen hebben gemerkt in de commissievergadering waar we dit onderwerp uitgebreid hebben gesproken, zal iedereen het in dit huis met ons eens zijn over het feit dat Emmerhout een nieuw kindcentrum verdient waar alle kinderen terecht kunnen. Dat staat zeker als een paal boven water, en hoeven we wat ons betreft geen verdere discussie over te voeren. Echter gaat het vanavond weer primair over de financiering, waar wij als Wakker Emmen genoeg op aan te merken hadden, zoals we in de commissie hebben laten blijken.

De brief van de wethouder waarin openstaande vragen werden beantwoord heeft het een en ander opgehelderd, maar desondanks zijn er nog een paar zaken waar wij als fractie over willen spreken. Het grootste discussiepunt zit duidelijk bij de inzet van de Onderwijs Achterstanden Beleid gelden. In de beantwoording van de wethouder is het voor ons nog niet klip en klaar duidelijk of het rechtmatig is dat deze gelden worden ingezet op de wijze zoals dit nu in de financiering vermeld staat. Wij willen graag van de wethouder weten of hij verzekerd is van het feit dat het op deze manier inzetbaar is, en dat deze inzet ons in de toekomst geen problemen zou kunnen opleveren met het Rijk. Verder hebben wij als fractie kennis genomen van het amendement van de VVD. Wij zijn benieuwd naar wat de mogelijke gevolgen zijn van een dergelijk amendement; loopt het project dan vertraging op, en moeten wij de gelden van het Onderwijs Achterstanden Beleid dan terug laten vloeien naar het Rijk, omdat het anders ongebruikt wordt gelaten?

Voor Wakker Emmen is het een belangrijk punt dat de bouw op tijd klaar kan zijn en dat de scholieren niet middenin hun schooljaar nog moeten verhuizen. Daarom hopen we ook van harte dat de bestemmingsplanprocedures op tijd afgerond kunnen worden. Verder willen wij als fractie nogmaals de verkeersveiligheid rondom de school benadrukken, en zien wij als Wakker Emmen graag dat de wethouder hier gedurende het proces extra oog voor zal hebben. Het kindcentrum ligt immers tussen twee wegen die niet rustig te noemen zijn; er worden maatregelen genomen, zoals we zien, maar er moet voor gewaakt worden dat dit op termijn niet onvoldoende blijkt te zijn.

Tenslotte, wethouder, de financiering van dit kindcentrum verdient niet de schoonheidsprijs. Het is met kunst- en vliegwerk aan elkaar geknutseld en de communicatie kon beter, maar uiteindelijk houden wij als Wakker Emmen het einddoel voor ogen; een nieuw kindcentrum voor Emmerhout. Daarom hopen wij dat dit eenmaal en niet weer is, en de wethouder in de toekomst op zorgvuldigere wijze te werk gaat bij een dergelijke financiering.

Tot zover, voorzitter.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek