Wakker Emmen heeft vanaf 2011 met diverse mensen van de kleine woonwagencentra contact gehad. De rode draad van deze gesprekken zijn dat de gemeente Emmen uitblinkt door traagheid en dat de leefbaarheid op de kleine kampjes hard is achteruit gegaan. Het onderhoud van de door de gemeente verhuurde woonwagens is bij een aantal zeer slecht en van een niveau dat we ons als gemeente moeten schamen dat dergelijke wagens worden verhuurd. We hebben zaken aangetroffen waarbij de elektriciteit en de leidingen absoluut niet meer van deze tijd zijn en gewoonweg een gevaar voor de veiligheid vormt. De bewoners kampen met schimmel en vocht, tocht en slechte isolatie in de huurwagens en bijgebouwen. In deze gebouwen bevinden zich o.a. de douches, waarbij een situatie ontstaat die we in Nederland niet moeten willen. We verhuren als gemeente woonwagens die zich het best laten omschrijven als: Oostbloktoestanden. 

In 2008 zijn er al beloftes gedaan aan de bewoners van het kleine kamp aan de Gierzwaluw. We hebben in 2011 hierover al schriftelijke vragen gesteld en is het onderwerp op verzoek van Wakker Emmen besproken in de raadscommissie. Er is tijdens die vergadering ook excuus gemaakt door wethouder Sleeking en is er in december 2011 beterschap belooft. De personele wisselingen zouden o.a. debet zijn aan de vertraging. Inmiddels is het najaar 2013 en is er voor ons gevoel 1,5 jaar niets gedaan. Volgens informatie uit dit huis hebben de afgelopen periode  maar liefst 14 personen getracht de herinrichting van de grond te krijgen. Inmiddels is er een externe ingehuurd die de herinrichting in goede banen moet leiden. Waarom zit nu pas de juiste persoon op de juiste plaats? Waarom heeft deze wethouder niet eerder ingegrepen en waarom heeft deze wethouder niet het besef gehad dat de eigen ambtelijke organisatie dit projectje niet aankan. Indien er bij een goede inventarisatie was gemaakt, had meteen de conclusie kunnen worden getrokken dat dit door een externe moest gebeuren. Waarom dan wachten tot 2013? Er zijn inmiddels jaren verstreken en er is maar wat aangemodderd zonder dat er voortgang is geboekt. Oostbloktoestanden creĆ«ren en dit oplossen met de traagheid van een slak. Een andere conclusie kunnen wij niet trekken. In plaats van voortgang en daadkracht zijn er tig beloftes gedaan door tig verschillende personen. Gevolg is dat de gemeente zich een slecht dienst bewijst aan haar inwoners. Een dikke vette onvoldoende.

Waar het college ook een dikke vette onvoldoende voor scoort is het beantwoorden van onze artikel 38 vragen van 8 april 2013. Inmiddels is het 14 oktober en zijn de antwoorden nog niet binnen, terwijl het college binnen 30 dagen moet antwoorden en daarbij 1x maal de termijn kan verlengen tot 60 dagen. Inmiddels zijn er ruim 180 dagen verstreken en hebben wij nog geen antwoord. Afgelopen vrijdag heeft mijn collega Van der Weide excuus mogen ontvangen van de ambtelijke organisatie en naar wij mogen aannemen is dit mede namens het college. We zijn dus sinds 2011 een tweetal excuses rijker, maar onze inwoners kopen hier natuurlijk niets voor. Die willen dat de gemeente afspraken nakomt, dat er fatsoenlijke en goed onderhouden woonwagens worden verhuurd en dat de herinrichting na zoveel jaren eindelijk eens van de grond komt.

Eindelijk ligt er dan ook een discussie document waarin perspectief zit voor onze inwoners. Na vele jaren getreuzel kan er eindelijk duidelijkheid komen. Wakker Emmen vindt gezien de hele historie van dit dossier dat er een passende en ruime regeling dient te komen, waarmee de woonwagenbewoners vele jaren mee vooruit kunnen. Compensatie lijkt ons op z’n minst hier van toepassing. De minimale variant valt daarbij voor ons bij voorbaat af. Dit voorstel kan binnen het beschikbare budget van 1,8 miljoen worden uitgevoerd. Betekent dit voorzitter, dat er de afgelopen jaren 1,8 miljoen op de plank lag om te worden uitgegeven voor de herinrichting maar door een falende uitvoering dit niet is gebeurd? Dit maakt het geheel nog veel wranger.

De tweede variant gaat uit van een herinrichting zoals dit ook is gebeurd op het grote woonwagenkamp de Ark. Echter moeten de bewoners van de kleine kampjes de kosten van de omgevingsvergunning zelf dragen maar bewoners van het grote kamp niet. Vanwaar dit onderscheid? Er wordt geadviseerd om een bedrag van 750 euro per huurstandplaats te reserveren voor onderhoud. Dit dient wel geoormerkt te gebeuren en Wakker Emmen wil van de wethouder weten hoe het bedrag de afgelopen jaren was?

 De optimale variant kent een terugverdienmodel maar brengt ook extra kosten met zich mee. In eerste instantie gaat onze voorkeur uit naar dit model. Echter hebben wij daarbij wel een vraag die voor ons belangrijk is. Er gaan in deze variant extra woonwagenwoningen gebouwd worden voor de verhuur en tevens worden er extra standplaatsen aangelegd. Indien hier vraag naar is en de wachtlijsten deze vraag voeden kunnen wij ons dit goed voorstellen. Kan de wethouder nader toelichten of er ook voldoende zicht is op verhuur?

Afrondend hebben wij weinig goede woorden over voor het handelen van de gemeente en het college over de afgelopen jaren. Dit document biedt perspectief, maar hierbij moet echt snelheid worden gemaakt. Wanneer denkt het college met een definitief voorstel naar de raad te komen? Wakker Emmen gaat daarbij uit van variant 2 en 3 als acceptabel. Waarbij wij nu de voorkeur hebben voor de optimale variant. Er dient een en ander recht te worden gezet.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek