Tijdens de behandeling van het GVVP heeft Wakker Emmen ervoor gepleit dat er een betere verdeling tussen Emmen-centrum en de overige dorpen en wijken moet komen. Het gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) richt zich veel te veel op Emmen centrum. DVHN: Wakker Emmen heeft maandagavond in de raadscommissie korte metten gemaakt met het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (gvvp).
Volgens woordvoerder Gunnar Jens Bijlsma ligt de nadruk veel te veel op Emmen zelf. “Het is Emmen, Emmen en nog eens Emmen. De buitendorpen komen er af met een paar fietspaden. En een bushalte in Emmer-Compascuum.” Opvallend veel fracties deelden de kritiek van Wakker Emmen. Wethouder Bouke Durk Wilms (CDA) wees erop dat in het verleden al grote stappen zijn gemaakt in de omliggende dorpen en wijken.

Bijdrage commissievergadering: Voor ons ligt het GVVP, gemeentelijk verkeers en vervoersplan. De naam Evvp was beter op zijn plaats geweest, een Emmens verkeers en vervoersplan, het document beschrijft  voor ca 157 miljoen aan plannen en het overgrote deel heeft betrekking op het dorp Emmen.  Ongeveer 80% van de plannen zijn voor Emmen centrum. Emmen, Emmen en nog eens Emmen. De buitendorpen komen eraf met een paar fietspaden en voor Emmen-centrum kan alles. Dit blijkt ook wel uit de hoeveelheidprojecten die betrekking hebben op Emmen-centrum. Er wordt al een half miljard geïnvesteerd in Emmen-centrum onder de noemer Atalanta, maar de koek is nog lang niet op voor het centrum. Bijna iedere weg en fietspad in Emmen centrum staat op de nominatie om te worden vernieuwd. Van Schaikweg, Boermarkeweg, Dordsestraat, Angesloërijk, Vreding, verplaatsen entree P zuid, een 5 tal projecten op de Rondweg en nog een onzintunnel die momenteel in uitvoering is. Het kan niet op in Emmen-centrum.


Er is sprake van een complete scheefgroei tussen Emmen-centrum en de dorpen en wijken.


Het contrast is groot. Het is niet uit te leggen aan bewoners uit Schoonebeek dat er geen geld is voor de Europaweg, het opknappen van een fietspad in Weiteveen of het vervangen van noodbestrating in Emmerschans. Het duurt notabene ruim een jaar voordat een verkeersbord in Weiteveen is aangepast. Ouderen die met een rollater zich groen en geel ergeren aan het slechte onderhoud van voetpaden, parkeerproblemen in wijken zien we niet terug en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dit 50 pagina’s tellende document besteed slechts enkele pagina’s aan mogelijke maatregelen voor de buitendorpen, en we hebben het dan over;


·         Klazienaveen, aanpassing rotonde Antares , verlichting in een fietstunnel en mogelijk een verlenging van enkele fietspaden.
·         Emmercompascuum krijgt een bushalte.
·         Nieuw Weerdinge verliest de rotonde bij pottendijk en pas nadat dit feit zich heeft voltrokken zal er gekeken worden hoe groot de overlast wordt in Nieuw Weerdinge en of daar dan iets aan gedaan moet worden.
·         Erica krijgt wat extra verkeersborden, en Nieuw Amsterdam krijgt een onderzoek of een busverbinding daar wenselijk is.
·         Schoonebeek , het oversteken van de Europaweg wordt zelfs een hachelijke onderneming genoemd in dit Gvvp, de wens om dit aan te pakken wordt uitgesproken maar in het uitvoeringsprogramma  is te lezen dat hier geen budget voor is. Hoe zijn de prioriteiten vastgesteld als  hier geen geld voor is?


Dit zijn de wapenfeiten uit het Gvvp voor de buitendorpen, het enige dat nog positief uitgelegd kan worden naar de buitendorpen is het feit dat het verdubbelen van de N862 Emmen Klazienaveen in dit Gvvp is opgenomen, ook voor een groot deel in het belang van Emmen natuurlijk. Wakker Emmen is vanaf het eerste uur voorstander van een verdubbeling van de N862 en wil van de wethouder weten wat de status is van de onderhandelingen met de provincie en op wat voor termijn er verwacht mag worden dat er aan de verdubbeling wordt begonnen.
De totale plannen uit dit document vragen om een investering van ca 157 miljoen euro. Tijdens de presentatie gaf de wethouder aan redelijk tevreden te zijn over het bedrag dat al reeds beschikbaar is. Wij zien dit anders. In dit GVVP worden diverse projecten opgenomen waar al besluiten over zijn genomen , bijvoorbeeld de tunnel en de ovonde, daarnaast zijn er tientallen miljoenen die vanuit de provincie kunnen gaan komen voor het verbreden van het spoor en aanpassingen aan de N391.


Dit is een andere manier van het benaderen van de bedragen. Wij vrezen dat er voor de overige eigen projecten slechts een fractie van het benodigde budget beschikbaar zal zijn en dat daarbij de spaarzame projecten in de buitendorpen als eerste het kind van de rekening worden. Dit Gvvp loopt jaren achter op de werkelijkheid en er is geen budget voor de plannen, voor Wakker Emmen heeft dit document dan ook geen waarde. Er is aangegeven door de wethouder dat het een verplichting voor een gemeente is om een Gvvp te hebben. Ons voorstel is dan ook om dit document niet door de raad vast te laten stellen maar slechts ter kennisgeving aan te raad over te dragen.
Voor ons is het , ook na vragen tijdens de presentatie, niet duidelijk genoeg of het college na het vaststellen van dit document een vrijbrief heeft om dat te realiseren wat ze wil uit dit Gvvp. Komt het college nog naar de raad als de Ermerweg afgesloten gaat worden of is dat dmv dit Gvvp direct beslist. Hoe worden de wel beschikbare budgeten verdeeld, wie stelt de prioriteiten vast?


Het fietsbeleid krijgt veel aandacht in dit Gvvp, er wordt aangegeven dat de kwaliteit van de fietspaden in  Emmen slecht is. Door geld vrij te maken voor het aanleggen van een nieuw fietspad of het verbeteren van een fietsverbinding is dit probleem niet opgelost. Structureel meer begroten voor het grijs onderhoud en het wegwerken van achterstallig onderhoud is daarvoor noodzakelijk, een punt dat Wakker Emmen meerdere keren heeft gemaakt en dat wij ook in onze tegenbegrotingen hebben opgenomen. Wij steunen een goed en aantrekkelijk fietspadenplan, maar wel een plan dat aandacht heeft voor alle dorpen en wijken en niet alleen Emmen centrum. Kan de wethouder het systeem van fietsstraten nog iets kan verduidelijken.


Wanneer het nieuwe fietsbeleid een succes wordt heeft dat uiteraard gevolgen voor de exploitatie van de parkeergarages.  In hoeverre wordt hier rekening mee gehouden?

Tot slot nog een paar opmerkingen:
·         De QuickScan met betrekking tot het verplaatsen van het station wordt genoemd en aangegeven wordt dat het verplaatsen van het station te veel kost en te weinig rendement oplevert. Wakker Emmen vindt het niveau van deze QuickScan niet  uitstijgen boven dat van een werkstuk van een leerling uit groep acht van het basisonderwijs. Helaas zijn de gemeentelijke financiën niet in staat om er nog een project te kunnen dragen en als er wel geld was zou dat op andere plaatsen harder nodig zijn, anders hadden wij verzocht om het verplaatsen van het station op een gedegen manier te gaan onderzoeken.
·         Er wordt gesteld dat het afsluiten van de afslag Emmen-Noord zal resulteren in minder doorgaand verkeer op de hondsrugweg, kan de wethouder dit uitleggen.  Het zal toch eerder een extra druk op gaan leveren met name bij het kruispunt Hondsrugweg/Weerdingestraat.
·         Wakker Emmen heeft vragen over de teruggang van 80 naar 60 kilometer voor zogenaamde erftoegangswegen. Om hoeveel wegen gaat het hier in de gemeente Emmen?