Wakker Emmen is blij dat het college van b&w, naar aanleiding van de door de partij gestelde vragen, actie onderneemt om de wateroverlastproblematiek in de woonwijk Stroomdal in Schoonebeek te verhelpen.

Raadslid Pascal Schrik: “Bij een hevige regenbui staat een groot deel van de woonwijk ‘Stroomdal’ onder water. Daarbij komt dat in de kruipruimten onder de huizen in sommige gevallen wel een halve meter water staat. Dit is niet goed voor de volksgezondheid van de bewoners. Goed om te zien dat de gemeente tot actie overgaat om dit in de toekomst te voorkomen. Zo wordt de bestrating aangepakt en worden waterkolken geplaatst. De bouwstenen maken plaats voor de definitieve inrichting”.

Ook in Nieuw Schoonebeek en Weiteveen is het waterpeil in grote delen van de dorpen de laatste jaren gestegen. En met de komst van de bufferzone komen de waterstanden wellicht nog verder onder druk. In Weiteveen wordt hiertegen een drainage aan de noordelijke en noordoostelijke kant van de kern aangelegd. “We zijn blij dat de gemeente de meldingen serieus neemt. De gemeente doet op dit moment op basis van de reguliere opvolgingsaanpak onderzoek naar de specifieke meldingen in o.a. Nieuw-Schoonebeek. We roepen de inwoners dan ook op om te hoge waterstanden in en om het huis te melden bij de gemeente” aldus raadslid Leon Herbers.