Emmen.nu – Eddy de Vries (50) uit Emmen is er klaar voor. Namens Wakker Emmen wil hij de gemeenteraad in. Eddy werkt als sociaal wijkbeheerder bij een woningcorporatie.“Ik houd mij o.a. bezig met overlastzaken en leefbaarheid binnen wijken en dorpen. Door mijn huidige functie heb ik daar een heel helder beeld van.” Op de vraag waarom Wakker Emmen, zegt de voormalige DJ: “Ik heb voor Wakker Emmen gekozen omdat ik een eerlijke verdeling van het gemeenschapsgeld belangrijk vind, eerst de basis op orde hebben en dan kijken naar nieuwe projecten. Kritisch kijken naar de uitgaven van de gemeente, gezamenlijk verantwoordelijkheid creëren en dragen.”

 

Betrokkenheid

“Wat ik wil veranderen is dat er geen politiek gedreven wordt vanuit een ivoren toren maar vanuit de kracht van de burgers. Die willen graag betrokken en gehoord worden. Ze hebben per slot goede en creatieve ideeën. Betrokkenheid moet het uitgangspunt zijn, zeker in de huidige situatie zal dit nog belangrijker gaan worden. Daarnaast vind ik het belangrijk om burgers dichter bij elkaar te brengen, niet alleen voor nu maar vooral in de toekomst.” De Vries: “Het werk moet binnen de gemeente blijven en ik pleit voor het behoud van sociale werkplaatsen voor mensen die zeer weinig kansen op de arbeidsmarkt hebben en die WSW geïndiceerd zijn. Mogelijkheden om jongeren vanuit hun eigen kracht deel te laten nemen aan de maatschappij, met ondersteuning van de gemeente om hun plannen te kunnen realiseren. Geen prestigeprojecten, maar projecten die in de gemeente echt nodig zijn, een toegevoegde waarde hebben en gedragen worden door de inwoners.”

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek