Dorpen en wijken kunnen vanaf 15 september tot 15 november opnieuw subsidie aanvragen bij de gemeente Emmen voor het verbeteren van hun leefomgeving. 

Met de ‘Stimuleringsregeling dorpen en wijken’ stelt de gemeente Emmen 150.000 euro subsidie beschikbaar voor inwoners en organisaties om leegstand, achterstallige onderhoud of verloedering in dorpen en wijken aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het opknappen van het dorpscentrum of een nieuwe bestemming voor leegstaande winkels. Voor de eerste subsidieronde was 100.000 euro beschikbaar en hier is volop gebruik van gemaakt. Met de tweede subsidieronde wil de gemeente ook leer- en stageprojecten voor toetreding tot de arbeidsmarkt financiëel steunen. 

Wethouder van der Weide: “Een aantrekkelijke omgeving is belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Leegstand, achterstallig onderhoud en verloedering willen we daarom graag aanpakken of voorkomen.” 

Aanvragen kan tot 15 november 2016. Daarna wordt bekend welke projecten voor subsidie in aanmerking komen. Meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier voor de tweede subsidieronde zijn vanaf 15 september te vinden op www.gemeente.emmen.nl. 

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek