Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

René van der Weide

Persoonlijke gegevens:

 
Naam:   René van der Weide
Woonplaats:   Emmen
Mail:   r.vanderweide@emmen.nl
Portefeuille:                Openbare ruimte
Bereikbaarheid (binnen gemeentegrens)
Ruimtelijke ontwikkeling en Leefbaarheid
Gemeentelijke vastgoed en accomodaties
Vergunningen
Dierenwelzijn
Gebied: De Blokken
     
     

Politieke drijfveer:
Politiek moet niet bedreven worden vanuit een ivorentoren, maar samen met inwoners. Samen met inwoners overleggen en plannen maken. Ik  wil mij vervolgens vooral inzetten voor oplossingen. Dat er beleidsregels en protocollen zijn is goed, maar uitvoering en oplossingen daar heeft iedereen pas echt iets aan. Investeren in het openbaar gebied, lagere woonlasten en goede sportvoorzieningen zijn zaken waar ik mij de komende periode voor wil inzetten. De basis moet verder op orde worden gemaakt. Verandering kost tijd, maar Wakker Emmen heeft deze 4 jaar laten zien dat het anders en beter kan. Ik hoop dat wij opnieuw uw steun hiervoor krijgen.
Website ontwikkeld door X-Interactive