Leo Hoogenberg

  • Zwartemeer
  • [email protected]
  • Bestuur, Middelen en Economie
  • Fractievoorzittersoverleg

Politieke drijfveer:
Weten wat er leeft en daar op inspelen en dat terwijl je tegelijk ook weet dat je het niet altijd iedereen naar zin kunt maken. Als er besluiten worden genomen voor de Emmenaren, wil ik daar graag invloed op uitoefenen. Goed blijven luisteren, mede op basis daarvan je mening vormen of bijstellen en dan goed uitleggen. Dat is wat zeker een lokale politicus behoort te doen en wat mij aanspreekt. Wakker Emmen past bij mij, omdat de partij middenin de samenleving staat, een praktische insteek heeft en open staat voor iedereen. Ik wil er voor de inwoners zijn, voor nu en in de toekomst.