De maat is vol wat betreft het braakliggende Abeln-terrein in Emmer-Compascuum. Als eigenaar Huiskes Projectontwikkeling niet binnen zes weken de boel flink opknapt, kan hij een dwangsom van de gemeente verwachten. Eind januari moeten de puinresten zijn opgeruimd, de grond zijn geëgaliseerd en de oude fundering moet verwijderd zijn. Voormalig café Abeln brandde in 2010 af en sindsdien verpaupert de boel. Inmiddels ligt het terrein braak en staat er veel onkruid. Oppositiepartij Wakker Emmen stelt donderdagavond in gemeenteraad van Emmen vragen over het terrein. Ook willen zij weten of de gemeente de grond kan kopen, om het vervolgens zelf op te knappen. Luister hier naar het radiointerview op Radio Drenthe: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/mogelijk-dwangsom-voor-verpauperd-abeln-terrein

Wakker Emmen stelt opnieuw vragen over het uitblijven van maatregelen om de locatie Abeln in Emmer-Compascuum te verbeteren. Enige tijd geleden heeft het college van B&W toezeggingen gedaan op vragen van Wakker Emmen om het verpauperde terrein in het centrum te verbeteren. De puinresten zouden worden opgeruimd en het terrein zou worden geëgaliseerd en ingezaaid met gras. Fractievoorzitter René van der Weide is zeer ontevreden over de gang van zaken. “Het terrein ligt er haveloos bij en het onkruid groeit boven de hekken uit. Op dit moment worden er honderden miljoenen geïnvesteerd in Emmer-centrum en een belangrijke centrumlocatie in Emmer-Compascuum ligt er al jaren haveloos bij. Indien de locatie Ablen in Emmen-centrum zou hebben gelegen, was dit veel sneller opgelost is onze indruk.” De situatie duurt al meer dan vier jaar. Indien er geen zicht is op een oplossing wil Wakker Emmen dat de gemeente de grond zelf koopt en een plan realiseren dat op draagvlak van de bevolking kan rekenen. “Er zijn genoeg goede ideeën vanuit de bevolking zelf. De maat is vol er moet actie worden ondernomen zodat het centrum in Emmer-Compascuum weer een uitnodigend geheel wordt.” Aldus René van der Weide van Wakker Emmen.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek