Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Henk Bos

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Henk Bos
Woonplaats: Emmen
Mail: h.a.bos@home.nl
Commissies: Bestuur, Middelen en Economie
Werkgroepen: Fractievoorzittersoverleg
Internationale Betrekkingen
   

Politieke drijfveer:
De afgelopen vier jaar heeft Wakker Emmen, als coalitiepartner, enorm aan de weg getimmerd. Het blijkt dat als politiek en burgers/ondernemers samen optrekken er heel veel mogelijk is. Politiek ten dienste van de gemeenschap. Een lokale partij, en dat is Wakker Emmen met stip, heeft meer gevoel voor lokale problemen en het oplossen er van. En dat laatste is wat mij heeft doen besluiten om nog een termijn van vier jaar beschikbaar te zijn voor de gemeenschap. Er is namelijk nog ontzettend veel te doen. Wat te denken aan meer onderhoud in dorpen en wijken. Groen, maar ook wegen en voet-/fietspaden, zijn toe aan groot onderhoud. Dus geen lapwerk meer maar volledige herinrichting. Ontwerpen en uitvoeren met de “eigenaren” van de straat, u dus als bewoner
Website ontwikkeld door X-Interactive