Algehele controle gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Emmen vrijdag 19 maart 12:10 EMMEN

Hierbij zijn door 2 van de 4 gecontroleerde stembureaus vijf onrechtmatigheden geconstateerd. Deze onrechtmatigheden betekenen een verschil van 78 stemmen op Denise Woelders van Wakker Emmen. De nr 10 van lijst 9 heeft formeel 176 stemmen maar na controle die plaats gevonden op verzoek van Wakker Emmen heeft ze 254 stemmen. Volgens DOP en Wakker Emmen staat de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de verkiezingen op het spel. De fracties willen met dit verzoek de commotie die is ontstaan na het persbericht van de gemeente zoveel mogelijk wegnemen. Een algehele controle moet uitwijzen hoe betrouwbaar de verkiezingen zijn verlopen.

De twee grootste lokale partijen willen een commissie instellen bestaande uit ambtenaren, raadsleden en leden van het college om iedere schijn partijdigheid te vermijden. Deze commissie moet zo spoedig moet haar werkzaamheden aanvangen.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek