Op verzoek van Wakker Emmen is de problematiek in de Rietlanden over het kleine kamp aan de Gierzwaluw besproken. Wakker Emmen heeft in een eerder stadium schriftelijke vragen gesteld over de situatie. Wakker Emmen heeft de beantwoording van de art 38 vragen laten agenderen om deze in commissieverband te bespreken. Onze fractie is van mening dat de herinrichting al veel te lang op zich heeft laten wachten. In 2008 is de belofte gemaakt dat er binnen één tot anderhalf jaar zou worden gestart met de herinrichting. Uit de beantwoording blijkt dat er vertraging is ontstaan door personele wisselingen en onduidelijkheid over de toekomst van het kleine kamp. Wakker Emmen wil graag van het college vernemen waarom er na de belofte in 2008 onzekerheid is ontstaan over de toekomst van dit kleine kamp, terwijl de belofte tot herinrichting wel is gemaakt.

De vertraging heeft geleid tot een verpaupering van het kleine kamp. Er zijn bewoners verhuisd naar elders, lege plekken werden niet meer opgevuld en het kleine kamp in de Gierzwalum gaat zienderogen achteruit.. Kortom het is tijd voor actie. In de beantwoording op onze art 38 vragen blijkt dat er opnieuw door personele wisselingen vertraging is onder vonden. Wakker Emmen wil graag van de andere fracties weten wat zij van de onstaande situatie vinden en wij willen de wethouder vragen aan de bewoners duidelijk te maken wanneer de herinrichting fysiek gaat beginnen en wanneer het klaar dient te zijn.Een tweede punt is het openbaar gebied en de speeltuin. Deze speeltuin is bij het plaatsen van een woonwagen, op verzoek van de gemeente, grotendeels vernield. Tot op heden heeft de gemeente hier nooit geen compensatie geboden, door het plaatsen van een nieuwe speeltuin. De vervuiler betaald zou je toch denken, in plaats daarvan wijst het college naar de EOP. Normaliter gezien zou dit nog enigszins aanvaardbaar zijn, maar niet als de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de vernieling. Tot slot heeft Wakker Emmen nog aandacht gevraagd voor de onderhoudstoestand van de wagens die worden verhuurd door de gemeente. In de rondvraag van oktober heeft onze fractie hier ook al aandacht voor gevraagd, de wethouder noemde de situatie zelf schrijnend. Graag vernemen wij van de wethouder wanneer deze wagens weer gaan voldoen aan de tijd van nu. Wakker Emmen zal de situatie nauwlettend blijven volgen.

Publicatie emmen.nu 23 juni 2011
 

EMMEN – ‘Abominabel slecht’, is hoe Wakker Emmen het gemeentelijk onderhoud aan het kleine woonwagencentrum De Gierzwaluw in De Rietlanden omschrijft. Het kleine kamp zou opnieuw worden ingericht, maar daar is tot dusver niets van gekomen. In de tussentijd kenmerkt het kamp zich door lege plekken en verwaarlozing. Wakker Emmen wil duidelijkheid. De partij zegt dat er in 2008 beloftes zijn gemaakt aan de bewoners door wethouder Ton Sleeking. Hij zou beloofd hebben om binnen één tot anderhalf jaar duidelijkheid te verschaffen en de herinrichting en renovatie in gang te zetten. René Van der Weide: “De beloftes worden niet nagekomen. Er zijn inmiddels woonwagens verwijderd en er wordt niet begonnen met de herinrichting. Door besluiteloosheid van de gemeente Emmen blijven de lege plekken leeg. En dit terwijl er een wachtlijst is.” Wakker Emmen vindt de gemeente ‘laks’. “De gemeente heeft middels een brief in maart 2011 nog beloofd om in mei met duidelijkheid te komen. Het is nu bijna eind juni en de gemeente komt opnieuw haar beloftes niet na.”

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek