EMMEN – Wakker Emmen wil dat het college van B&W haast maakt met de discussie over burgerparticipatie. In 2011 diende de partij al een voorstel in om te bekijken of de introductie van een gemeentemonitor in Emmen haalbaar is. De gemeentemonitor stelt mensen in staat om hun mening te geven over allerlei onderwerpen en thema’s. Vervolgens kunnen de resultaten door de gemeente worden gebruikt bij besluitvorming en de dagelijkse gang van zaken. Het instrument is niet nieuw en wordt door meerdere gemeenten gebruikt. In juni 2011 deed wethouder Houwing de toezegging om de mogelijkheden van een gemeentemonitor mee te nemen in een brede discussie over burgerparticipatie en meldde zij dat de notitie in voorbereiding was. Tot teleurstelling van Wakker Emmen is er na bijna 2 jaar nog steeds geen actie bij de wethouder en duurt de voorbereiding wel erg lang.


Fractievoorzitter René van der Weide: “Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de stem van de burger vaker wordt gehoord en dat de relatie tussen overheid en burger verbeterd wordt. In tijden waar meer van de samenleving wordt gevraagd en minder van de overheid is het belangrijk dat er maatschappelijk draagvlak word gecreëerd en is het dus van groot belang dat de discussie over burgerparticipatie snelheid en prioriteit krijgt. Het college heeft in het bestuursakkoord opgenomen dat nieuwe instrumenten worden ingezet om betrokkenheid en samenspraak met inwoners bij beleid voor stads- en dorpsontwikkelingsprojecten te verbeteren en het introduceren van een gemeentemonitor is hier een prima initiatief voor.” Volgens Wakker Emmen sluit het invoeren van een gemeentemonitor niet alleen aan bij het bestuursakkoord, maar ook bij de visie van het college aangaande de burger. Het college geeft zelf aan dat de burger steeds mondiger wordt en wil meebepalen hoe haar of zijn leefomgeving er uit komt te zien. Wakker Emmen vindt het de hoogste tijd dat het college in actie gaat komen en haar woorden gaat omzetten in daden en daarom gaat Wakker Emmen tijdens de raadsvergadering van 28 februari de kwestie bespreken.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek