Wakker Emmen is erg blij dat het college van B&W aan de slag wil gaan met de centrumvernieuwing in Erica. Tijdens de commissievergadering Wonen en Ruimte van december heeft de fractie van Wakker Emmen het voorstel van harte ondersteunt. De sterk verouderde Havenstraat in het centrum van Erica gaat gerenoveerd worden. In totaal stelt de gemeente 1,2 miljoen beschikbaar om het centrum te vernieuwen. Voor Wakker Emmen is centrumvernieuwing in verschillende dorpen en wijken erg belangrijk. Door wijk- en dorpscentra te vernieuwen wordt uitvoering gegeven aan een belangrijk speerpunt van Wakker Emmen. De basis op orde en niet alle aandacht naar het centrum van Emmen.

De dorpsraad en het dorp Erica hebben hard gewerkt aan de plannen. Het plan is niet bedacht aan de tekentafel op het gemeentehuis, maar door inwoners, ondernemers en de dorpsraad zelf. Wakker Emmen vindt dit van groot belang, want het plan moet gedragen worden door het dorp zelf. De plannen vanuit Erica verdienen dan ook een financiële bijdrage van de gemeente. Na de Rietlanden, Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek kan ook in Erica worden gestart met centrumvernieuwing. Wakker Emmen is er trots op dat het stimuleringsplan Dorpen en Wijken dit mogelijk maakt. Een fonds dat is ingesteld als gevolg van het bestuursakkoord 2014 ‘Aanpakken en Doen’. 

Terug naar: Nieuws / Erica Lokale politiek