Wakker Emmen vindt dat de karakteristieke en waardevolle boom van villa de Lindenhof op de beschermde bomenlijst dient te komen om mogelijke kap te voorkomen. 

Onlangs gaf de VVD-fractie in Emmen te kennen de boom te willen laten kappen om de het Toeristisch Informatie punt beter zichtbaar te maken. Voor Wakker Emmen is dit aanleiding om actie te ondernemen om de boom te behouden voor het centrum van Emmen. Wakker Emmen vindt dat er de laatste jaren te veel groen is verdwenen in de gemeente Emmen en het centrum van Emmen.  Sinds het afschaffen van de kapvergunning in 2011 zijn alleen bomen op een beschermde lijst vergunningsplichtig. De boom van villa de Lindenhof staat niet op de beschermde bomenlijst en is dus niet vergunningsplichtig. Wakker Emmen heeft de boom aangemeld voor de beschermde bomenlijst van de gemeente Emmen om zodoende de boom te kunnen behouden voor het centrum van Emmen.

Fractievoorzitter René van der Weide van Wakker Emmen: “Sinds het verdwijnen van de kapvergunning in 2011 zijn er 292 bomen of boomrijen beschermd. Het overige groen in onze gemeente kan worden gekapt en Wakker Emmen vindt dat het groene karakter van de gemeente Emmen beter beschermd moet worden. De boom en de villa vormen een uniek en groen aangezicht in het centrum van Emmen en we zijn dan ook voor het behoud van de boom van villa de Lindehof en willen ons hiervoor sterk maken.
Wakker Emmen is van mening dat het weghalen van de boom er niet voor zorgt dat het Toeristisch Informatie punt beter zichtbaar wordt, maar dat dit komt door te weinig naamsbekendheid en wegbewijzering in het centrum.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek