Wakker Emmen is blij met de ontwikkeling op het voormalig terrein van autobedrijf Vugteveen in Nieuw-Amsterdam. Het plan is in de raadscommissie besproken en wat Wakker Emmen betreft gaat de bouw zo snel mogelijk van start. Het plan behelst 10 appartementen langs de Vaart en 10 twee-onder-één-kap-woningen op het achter terrein als afronding van de nieuwbouwwijk.

Raadslid Marcel Poelman van Wakker Emmen: “We zijn blij dat er een projectontwikkelaar is opgestaan en dit wil geen ontwikkelen. Hulde daarvoor. Op een prominente plek in het dorp wordt een fraai appartementencomplex gerealiseerd. Tevens is het goed dat er twee-onder-een-kappers worden ontwikkeld. Dit zorgt voor nieuwbouwmogelijkheden in ons dorp.” De afgelopen jaren zijn er diverse bouwmogelijkheden in het Tweelingdorp gecreëerd. Onder andere op de plek van de voormalige school Veenoord en de voormalige COOP in Veenoord. Wakker Emmen vraagt zich af of dit wel voldoende is, want er is momenteel veel vraag naar nieuwbouwkavels. We zullen nieuwe bouwmogelijkheden in het dorp moeten blijven zoeken om krimp te voorkomen. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er in ieder dorp of wijk nieuwbouwmogelijkheden zijn en zal hierop aan dringen bij het college. 

Raadslid Marcel Poelman: ”Vanaf 2014 zit ik in de raad en heb met eigen ogen kunnen zien dat er tal van zaken in Nieuw-Amsterdam/Veenoord zijn gerealiseerd. Te denken valt aan de centrumvernieuwing, renovatie van riolering op een aantal cruciale punten, verhuizing van het sociaal cultureel centrum en bibliotheek naar Oldersheem, nieuwbouw op tal van plekken, bijvoorbeeld in het centrum, en niet te vergeten de toekomstige vernieuwing van het sportpark en ijsbaan. 

Wakker Emmen zet in op dorps- en wijkvernieuwing en de resultaten daarvan zijn zichtbaar. Maar volgens Poelman zijn we er nog niet. Het leefbaar houden van een kern als Nieuw-Amsterdam/Veenoord blijft een dynamisch proces. “Het havengebied blijft een aandachtspunt en ook het aantrekken van bedrijven om de werkgelegenheid op peil te houden. We zullen oog moeten hebben voor ouderen en jongeren in ons dorp. Ik wil mij namens Wakker Emmen blijven inzetten voor een aantrekkelijke gemeente en in het bijzonder voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Hebt uzelf ook het gevoel dat u hieraan mee wilt werken of hebt u ambitie om mee te willen praten? Neem dan contact op met Wakker Emmen. Hoe meer steun we voelen en krijgen uit de samenleving, hoe meer we samen kunnen realiseren.”