In de raadsvergadering van 24 september jongstleden werd het verzoek van het COA aan de gemeente Emmen om extra opvangplaatsen voor asielzoekers te regelen behandeld. Lees hieronder de bijdrage van onze fractie in deze discussie; verder zijn er nog cijfers en een kaart van Nederland beschikbaar gemaakt om een duidelijke weergave te geven van de onevenredige spreiding over Nederland als het aankomt op asielzoekeropvang.

Voorzitter,

Voor ons ligt het verzoek van het COA waarin gevraagd wordt aan de gemeente Emmen om mee te werken aan een uitbreiding van het huidige AZC met een noodopvanglocatie voor 4 tot 6 honderd asielzoekers.

De acuut en extreem gestegen vraag naar opvanglocaties is niemand ontgaan. Honderdduizenden maken de oversteek naar Europa in de hoop daar een beter leven te vinden. De drama’s die zich voltrekken tijdens de pogingen om Europa te bereiken zullen ook niemand zijn ontgaan. Wakker Emmen is van mening dat we anno 2015 niet meer in een wereld horen te leven waarin criminelen zich door middel van mensensmokkel verrijken en dat vele duizenden mensen, een oorlogsgebied achter zich latend, sterven tijdens hun poging Europa te bereiken. Hogere overheden op nationaal en internationaal niveau dienen het de hoogste prioriteit te maken dat deze verschrikkelijke beelden zoals we die de afgelopen tijd veelvuldig hebben gezien tot het verleden gaan behoren.

Inmiddels zal het bij de meeste personen hier aanwezig al duidelijk zijn dat Wakker Emmen tegen het verzoek van het COA zal stemmen. Dat wij hier zuivere argumenten voor hebben is voor lang niet iedereen van belang. Nadat ons standpunt bekend werd heeft bepaalde media niet nagelaten om ons standpunt op een manier te verwoorden waar wij ons van distantiëren. Uit diverse andere hoeken zijn vergelijkingen en verwijten over het standpunt van Wakker Emmen tot ons gekomen en wij hebben een aantal van deze opmerkingen als zeer beledigend ervaren.

Voorzitter, zeggen wij dat de asielzoekers niet opgevangen moeten worden, zeggen wij dat iedereen het land uit moet; nee, voorzitter, wij zijn alleen van mening dat de opvang beter over het land verdeeld moet worden.
Wakker Emmen is niet tegen de opvang van asielzoekers, over de huidige locatie waar 600 personen worden opgevangen hoort u ons niet en over de bijna 200 statushouders die we jaarlijks van huisvesting voorzien hoort u ons ook niet, Wakker Emmen is alleen tegen een extra opvang op de huidige locatie.

De redenen waarom wij tegen het verzoek van het COA zullen stemmen zijn de volgende;

Allereerst zijn wij dus van mening dat de opvang van asielzoekers op een eerlijke manier verspreidt moet worden over Nederland. Op dit moment zien wij dat ook in gemeentes en provincies waar vele jaren nagenoeg geen opvanglocaties waren extra opvang wordt geregeld maar ook met die nieuwe locaties blijft het zwaartepunt van de opvang liggen in het Oosten van het land, en ook in de Oostelijke provincies worden er meer opvanglocaties gerealiseerd. Specifiek voor Emmen en Drenthe kan ik daar het volgende aan toevoegen:

Binnen Drenthe bevinden zich 8 opvanglocaties met een totaal aantal opvangplaatsen van 3939; dat is qua locaties 11,75% procent van het totaal en qua plaatsen 10,12% van het totaal. Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke locaties en uitbreidingen in Hoogeveen, Gieten, Oosterhesselen et cetera.

In de jaren dat de instroom relatief laag was nam Emmen haar verantwoordelijkheid met de huidige locatie en de huidige locatie heeft onze volledige steun maar wij zijn van mening dat het huidige probleem van de extra instroom allereerst opgevangen moet worden door gemeentes en provincies waar geen opvang is of die aantoonbaar minder opvangen dan dat onze regio dat nu doet en dus ook al deed in de jaren dat de urgentie voor extra locaties er niet was.
Het tweede argument waarom wij tegen het verzoek zullen stemmen heeft te maken met de locatie, het bestaande AZC is een gezinslocatie en functioneert goed in haar omgeving.

Linksom of rechtsom, de verdubbeling van het aantal asielzoekers kan voor onrust en onzekerheid bij de lokale omwonenden zorgen. Wanneer een concentratie van een grote groep mensen uit verschillende culturen, waarvan een deel ongetwijfeld trauma’s zal hebben, een groep die niet mag werken en dus een beperkte dagbesteding heeft bij elkaar geplaats wordt is de kans gewoon groter dat daar ongewenste situaties gaan ontstaan.
De huidige locatie is er een die goed functioneert , het betreft een gezinslocatie die in de omgeving geaccepteerd is. Wij zijn van mening dat we de rust en draagkracht die er is voor de huidige locatie niet op het spel moeten zetten en dat de huidige gezinslocatie dus niet uitgebreid moet worden met een groep van ca 500. Wij zeggen dus nadrukkelijk niet dat die mensen niet opgevangen moeten worden maar in ieder geval niet zoals het in het voorstel staat als uitbreiding van de huidige locatie.

Voorzitter, er zijn mensen die moeite hebben met ons standpunt. Dit zegt meer over die mensen dan over Wakker Emmen. Wij ondersteunen de huidige gezinslocatie, wij staan achter het huisvesten van de statushouders maar zijn vanwege het gebrek aan spreiding in Nederland en vanwege de argumenten genoemd over de locatiekeuze tegen het verzoek van het COA.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek