Op 15 juni aanstaande is er in Emmen een avond georganiseerd over economie met en voor ondernemers aan beide zijden van de grens. Iedereen die de economie in de (grens)regio Emmen wil versterken is op deze bijeenkomst welkom.

Initiatiefnemers zijn John Schiphouwer, hoofdredacteur van Emmen.Nu en Hendrikus Velzing, ondernemer en raadslid voor Wakker Emmen.
Locatie: Sportlandgoed, Verlengde Echtenskanaal Noordzije 2, 7894 EA Zwartemeer. Inloop: 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.

Hendrikus Velzing, Peter Leenhouts, Dimitry Hensgens en Pierre Sommer, allen ondernemers, geven informatie en doen voorstellen voor het versterken van de economie en het doorbreken van belemmerende bureaucratische mechanismen bij de lokale overheid.

Programma:

– Hendrikus Velzing: ondernemer en gemeenteraadslid in Emmen. Hij zal spreken over het doel van de bijeenkomst: een betere aanpak in de gemeente Emmen.

– Dimitry Hensgens: ondernemer in Sittard-Geleen en partner van het ondenemersinitiatief ‘Het SLIMhuis’. Hij zal spreken over de slimmere samenwerking van ondernemers en gemeente, een inspirerend voorbeeld.

– Pierre Sommer: oud-directeur van de Nationale Investeringsbank. Hij zal spreken over handelingsperspectieven: hoe kan de gemeente echt bijdragen aan regionaal-economische ontwikkeling? Waar zijn ondernemers echt mee gebaat?

Introductie en toelichting:

In het bestuursakkoord ‘Aanpakken en doen’ zijn voor de periode 2014 – 2018 belangrijke afspraken gemaakt over ‘Economie en werkgelegenheid’ in Emmen, o.a. over een klantgerichte houding voor ondernemers (zie H4, voor de doelen en subdoelen van het college). https://www.wakkeremmen.nl//documents/Bestuursakkoord_Definitief_Emmen_2014-2018.pdf

Een betere aanpak in Emmen, Hendrikus Velzing:

Op de avond ‘Beter ondernemen in Emmen’ staan drie punten centraal: 

–  Wat is hier ruim een jaar later terecht gekomen van de afspraken over economie en werkgelegenheid? Wat heeft de gemeente gedaan om economie en werkgelegenheid te bevorderen? Hebben de ondernemers er iets van gemerkt? 

–  Is het voldoende om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid te bevorderen? Zou er nog meer moeten gebeuren? –  Welke drie punten zou de gemeente het eerst moeten aanpakken? En wat kunnen ondernemers zelf doen?

Slimme samenwerking van ondernemers en gemeente, Dimitry Hensgens:

– Het SLIMhuis Sittard Geleen is een triple helix samenwerkingsverband waarin overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken met maar één doel: het stimuleren van het regionale economische klimaat. SLIMhuis activeert en faciliteert ‘ontmoeten en verbinden’. 

Middels concrete samenwerkingsverbanden en projecten maken wij Economische kansen voor het bedrijfsleven, overheid en onderwijs zichtbaar en zorgen op deze wijze voor een aantoonbaar beter ondernemers- en leefklimaat. O3 de nieuwe kracht voor ‘ondernemend’ Nederland.

Handelingsperspectieven voor gemeente en ondernemers, Pierre Sommer:

– Pierre Sommer heeft jarenlang ervaring met regionaal economisch beleid, hij is o.a. oud-directeur van de Nationale Investeringsbank. Wij hebben hem gevraagd in te gaan op ‘wat gemeenten nu echt kunnen bijdragen aan regionaal economische ontwikkeling’ en ‘waar ondernemers nu echt mee gebaat zijn’. 

Reactie van Hendrikus Velzing en Peter Leenhouts:

– Reactie op de aanpak van het SLIMhuis (ondernemers helpen elkaar) en de handelingsperspectieven van Pierre Sommer. Wat kan de gemeente doen en wat de ondernemers? Denk aan: 

–  Weten wat speelt bij ondernemers en inspelen op hun behoeften;
–  Startersbeleid ontwikkelen;
–  Ondernemer in dienst bij afdeling EZ en acquisitie;
–  Stuwmeer van vastgelopen vergunningaanvragen los trekken;
–  Een makerspace van MKB-bedrijven, waar ondernemers gebruik kunnen maken van elkaars productiecapaciteit en mensen kunnen opleiden voor de arbeidsmarkt.


Er is hierna ruimte voor een discussie met de zaal over de drie grootste knelpunten, onder leiding van John Schiphouwer.

Tenslotte wordt er afgesloten door Hendrikus Velzing en John Schiphouwer met enkele vervolgacties en een oproep:

– We willen de bijeenkomst niet vrijblijvend afsluiten. De conclusies van de avond moeten landen in Emmen.
– Hoe kan de gemeenteraad van Emmen een impuls geven aan de uitvoering van het collegeprogramma op economie?
– Wat kunnen we regionaal aan beide zijden van de grens doen om de economie daadwerkelijk te versterken?
– En hoe kunnen we als ondernemers, regionaal en landelijk, beter uitwisselen en elkaar helpen?

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek