De begroting voor 2015 is de eerste van het nieuwe college waar Wakker Emmen deel van uitmaakt. Met 38 stemmen voor en 1 stem tegen is vorige week de begroting van de gemeente Emmen vastgesteld. De opgave was fors. Bezuiniging van 10 miljoen per jaar, maar desondanks is er ook geld voor nieuw beleid. In de begroting is 6 miljoen vrij gemaakt voor investeringen in dorpen en wijken. De komende tijd moeten alle zeilen worden bijgezet om voorzieningen en leefbaarheid in dorpen en wijken overeind te houden of te verbeteren. Centra in diverse dorpen moeten worden opgeknapt. De OZB en de sporttarieven worden voor 2015 en 2016 niet verhoogd. Daarnaast is er in de begroting 3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud van wegen en 800.000 euro om viaducten, duikers en bruggen op te knappen. Tevens wordt er een revolverend fonds van 1 miljoen gecreĆ«rd om de overdracht van de buitensportaccommodaties te begeleiden.

De bezuinigingen doen op een aantal terreinen pijn, maar er is wel een evenwichtig pakket samengesteld. Belangrijk voor 2015 zijn de veranderingen in de zorg. Het rijk past wel een korting toe van 25 miljoen per jaar en dit kunnen wij als gemeente niet opvangen. We hebben 124 miljoen in de begroting staan voor de gedecentraliseerde zorgtaken en met dat beschikbare bedrag zullen we de zorg in de nieuwe vorm zo goed mogelijk in moeten gaan vullen. Voor de totale begroting en de bezuinigingsvoorstellen kunt u kijken op: 

http://www.gemeenteraademmen.nl/vergaderingen/vergadering/agendadate/2014/11/agendacategory/gemeenteraad/agenda/928.html