PERSBERICHT Datum: 31 augustus 2010 Onderwerp:  Aanvulling op inkomsten door wethouders in Emmen Zorgen omtrent de aanvulling op inkomsten door wethouders EMMEN – De fractie van Wakker Emmen wil middels de artikel 38 procedure vragen stellen waarom respectievelijk de wethouders Kuper, Jumelet en Thalens-Kolker een aanvulling op hun loon (middels de wachtgeldregeling) krijgen op hun parttime wethouderschap. In alle gevallen gaat (ging) het om een situatie waarbij de politici zelfstandig kiezen om minder te gaan werken en op basis daarvan weten welke gevolgen dit voor hun inkomenspositie heeft. Desondanks besluiten ze aanvullende inkomsten aan te vragen via de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Dan is volgens Wakker Emmen de vraag of voornoemde wethouders conform art 132a van de APPA er ook alles aan doen om de aanvulling op de uitkering zo spoedig mogelijk niet meer nodig te hebben.

De fractie van Wakker Emmen wil middels de artikel 38 procedure vragen stellen waarom respectievelijk de wethouders Kuper, Jumelet en Thalens-Kolker een aanvulling op hun loon (middels de wachtgeldregeling) krijgen op hun parttime wethouderschap. In alle gevallen gaat (ging) het om een situatie waarbij de politici zelfstandig kiezen om minder te gaan werken en op basis daarvan weten welke gevolgen dit voor hun inkomenspositie heeft. Desondanks besluiten ze aanvullende inkomsten aan te vragen via de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Dan is volgens Wakker Emmen de vraag of voornoemde wethouders conform art 132a van de APPA er ook alles aan doen om de aanvulling op de uitkering zo spoedig mogelijk niet meer nodig te hebben. Raadslid Jos van Goethem: “De gemeente interpreteert als werkgever de wetgeving op een andere manier dan een burgerrechter ter zake een ontslag in civiele zaken tussen een onderneming en haar medewerker. De gemeente ziet op dit moment de functie van wethouder als het aanvaarden van passende arbeid en stelt geen vragen meer over de aanvulling. Dit is voor Wakker Emmen een doorn in het oog”; aldus Jos van Goethem.


Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen

Aan:College van B&W Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen
Betreft:Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad
Onderwerp:Wachtgeldregeling wethouders
Datum:30 Augustus 2010
Van:A.W.J. (Ton) Schoo, Sportweg 7, 7885 AD Nieuw-Dordrecht
Mail: [email protected]
 
Jos van Goethem, Beekpunge 55, 7661 KC Schoonebeek
Mail: [email protected]

(Bron: http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/article6350496.ece/Parttime-CDA-wethouders-Emmen-verdienden-volle-mep)


Emmen – (Citaat) In Emmen blijken in de vorige raadsperiode twee parttime-wethouders hun loon aan te hebben gevuld met wachtgeld tot het niveau van hun oude salaris als fulltime bestuurder. Het gaat om de CDA’ers Henk Jumelet (links) en Jan Kuper.
De wachtgeldregeling waar Kuper en Jumelet als openbaar bestuurders van profiteren is omstreden nadat er als eerste in Hoogezand-Sappemeer ophef over is ontstaan. De ‘Hoogezandse’ regeling is namelijk volgens bestuursdeskundigen niet bedoeld als aanvulling op salaris.
Henk Jumelet maakte van april 2006 tot februari 2008 gebruik van deze regeling. Kuper van februari 2008 tot maart van dit jaar. Het CDA leverde in de raadsperiode 2006 – 2010 1,8 fulltime wethouders. In de eerste twee jaar werkte Jumelet parttime, in de twee jaar daarna Kuper omdat deze vrijwillig een van zijn portefeuilles overdeed aan Jumelet. Sindsdien kregen beiden honderd procent salaris. (Einde citaat)
Wakker Emmen en de Drentse Ouderen Partij (DOP) vinden deze situatie onwenselijk en hebben derhalve de navolgende vragen:
Vragen:

  1. Een wethouder die wordt herbenoemd heeft op grond van artikel 131, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) geen recht op een uitkering. Wat zijn de specifieke argumenten op basis waarvan respectievelijk de wethouders Kuper, Jumelet en Thalens-Kolker een aanvulling op hun loon (middels de wachtgeldregeling) krijgen op hun parttime wethoudersschap. 
  2. Zijn de inkomsten die de wethouders Kuper, Jumelet en Thalens-Kolker hebben verworven uit het deeltijdwethouderschap volgens de gebruikelijk regels geanticumuleerd, te weten: worden de eerste 20% (eerste jaar) respectievelijk 30% (resterende duur van de uitkering) van de verworven inkomsten niet gekort? 
  3. Ontvangen de wethouders Kuper, Jumelet en Thalens-Kolker derhalve hun wedde als deeltijdwethouder en het restant van hun uitkering tot een totaalbedrag overeenkomend met maximaal de (huidige) wedde van hun oude benoemingsomvang? 
  4. Hebben de wethouders Kuper, Jumelet en Thalens-Kolker conform Artikel 132a gehandeld en er alles aan gedaan om ander werk te aanvaarden, dan wel andere inkomsten te verwerven? 
  5. Bij de beoordeling van de vraag of het moreel juist is dat een wethouder die korter gaat werken wachtgeld ontvangt is het van belang om een antwoord te geven op de vraag hoeveel ‘bestuurskracht’ in termen van fulltime wethouders de gemeente(raad) denkt nodig te hebben. Kan het college beide vragen beantwoorden. 
  6. Een werknemer die besluit korter te gaan werken omdat daarmee een collega langer kan gaan werken heeft geen recht op een WW uitkering. Kan het College aangeven waarom zij vindt dat dit niet van toepassing is op haar eigen situatie? 
  7. Is de voornoemde situatie in het licht van de economische omstandigheden en de morele argumenten in vergelijking met burgers die op een uitkering zijn aangewezen, volgens het college wenselijk? 

Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.
 

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek