Wakker Emmen is blij met het voorstel van het college van B&W om 750.000 euro vrij te maken om knelpunten in het openbaar gebied op te lossen. Wakker Emmen heeft een paar maand geleden erop aangedrongen om extra geld vrij te maken voor knelpunten in het openbaar gebied.  Ondanks dat er de afgelopen tijd miljoenen extra vrij zijn gemaakt om een begin te maken met het wegwerken van achterstallig onderhoud moet er nog veel gebeuren. Er is de afgelopen drie jaar 9 miljoen extra geïnvesteerd in het onderhoud van wegen en fietspaden, er is extra geld uitgetrokken om vaker te kunnen maaien en wordt vanaf komend jaar het groenonderhoud in dorpen en wijken op een hoger niveau gebracht. Maatregelen die noodzakelijk zijn voor een beter onderhoud, maar er is ook nog te veel achterstallig onderhoud.  Het instellen van een knelpuntenpot voor het openbaar gebied moet ook bijdragen om de basis op orde te maken en achterstallig onderhoud in dorpen en wijken weg te werken. Wakker Emmen is van mening dat de komende jaren nog meer investeringen nodig zijn om de achterstand in het openbaar gebied in te halen. Er is een stevig begin gemaakt om dit te gaan doen, maar we zijn er nog lang niet. Wakker Emmen zal zich blijven inzetten voor een aantrekkelijk openbaar gebied.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek