Tijdens de afgelopen begrotingsvergadering is er 6 miljoen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad om te kunnen investeren in dorpen en wijken. Deze afspraak komt voort uit het bestuursakkoord gesloten tussen de nieuwe coalitiepartijen. Wakker Emmen is blij dat de afspraak uit het akkoord vertaald is in de begroting van 2016 en het meerjarenkader. Fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma: “De komende periode moeten alle zeilen worden bijgezet om dorpen en wijken leefbaar te kunnen houden, maar ook om voorzieningen op een goed niveau te houden. In bijvoorbeeld de centra van Emmer-Compascuum, Schoonebeek, Nieuw-Amsterdam en Erica is het centrum hoognodig toe aan vernieuwing.

Het fonds Dorpen en Wijken moet investeringen op gang brengen zoals dat ook gebeurd is met het aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid. Als gemeente Emmen kunnen we het niet alleen. Geld met geld maken is het idee. We zijn daarbij ook afhankelijk van pandeigenaren en derden om centrumvernieuwing mogelijk te kunnen maken.” Bijlsma wijst erop dat het belangrijk is dat de gemeente financiële middelen beschikbaar stelt en dat is nu met de begroting gebeurd. Over de criteria en de kaders komt de gemeenteraad begin 2015 over te spreken.