Waar de meeste lasten zijn, daar moeten ook de meeste lusten zijn. Toen besloten werd dat er een windpark bij de pottendijk kwam was dit voor Wakker Emmen een belangrijke voorwaarde. Afgelopen week werd daarom in de gemeenteraad gesproken over het gebiedsfonds voor de omgeving pottendijk.

In de komende 16 jaar zal het fonds gevuld worden met ruim 4 miljoen euro. Dit geld kan worden gebruikt voor projecten die ten goede komen aan de leefbaarheid in een gebied van 3,5 kilometer rondom het wind en zonnepark. Inwoners kunnen zelf met plannen komen over hoe dit geld het beste besteed kan worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om individuele subsidie voor verduurzaming van woningen te krijgen.

Wakker Emmen raadslid Albert-Jan Jakobs is blij dat het gebiedsfonds in samenwerking met de erkende overlegpartners en inwoners uit het gebied wordt opgezet en is benieuwd welke plannen er ingediend gaan worden.

Eind deze maand neemt de gemeenteraad officieel een besluit over het gebiedsfonds