De wijk Angelslo krijgt extra parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en de sporthal Angelslo en in de Fokkingeslag, Hoitingeslag, Bettingeslag en Husingcamp. De afgelopen jaren is de parkeerdruk in deze wijk flink toegenomen en dat heeft tot gevolg dat wildparkeerder hun auto stallen op plekken die daar niet bedoeld voor zijn. Daardoor ontstaan er onveilige situaties, aldus de gemeente Emmen. Bij sportevenementen wordt er wel eens in de berm en de straten rondom de sporthal geparkeerd. Ook ontstaat er extra verkeersdruk in de Dingespellaan en de Ubbekingecamp.
Angelslo is ontworpen in de jaren zestig toen het autobezit veel lager lag dan nu. ‘Bewoners hebben in bijeenkomsten voor de woon- en leefvisie aangegeven dat dit voor problemen zorgt’, aldus wethouder René van der Weide. ‘Er wordt geparkeerd op trottoirs en op gazons die onlangs waren opgeknapt. Naast frustratie bij de bewoners zorgt dit ook voor onveilige situaties. Daarom pakken we dit probleem nu aan door extra parkeerplaatsen te realiseren.’ Een te kort aan parkeerplaatsen speelt niet alleen in Angelslo maar ook in andere dorpen en wijken. Angelslo wordt als eerste opgepakt, omdat de parkeerdruk daar het hoogst is.  De gemeente onderzoekt of ook in andere dorpen en wijken deze knelpunten kunnen worden aangepakt.

 

In de Fokkingeslag, Hoitingeslag, Bettingeslag en Husingcamp komen in totaal ongeveer 65 extra parkeerplaatsen. Eind mei wordt een plan voorgelegd aan de bewoners. De gemeente gaat in Angelslo ook bezig  met een rioleringsproject om de wateroverlast aan te pakken. Daarbij worden ook extra parkeerplaatsen gerealiseerd, onder anderen in de Elkingeslag.Tussen het winkelcentrum en de sporthal Angelslo komen ongeveer 100 extra parkeerplaatsen. Hoe een ander er uit komt te zien gebeurt in afstemming met de EOP, ondernemers en vastgoedeigenaren. De parkeerplaatsen zijn niet alleen voor het winkelend publiek beschikbaar. Ook bezoekers van de Marke, de Cluft, de sporthal, de moskee en het Marokkaanse gebedshuis kunnen er parkeren. 

 

Het streven is om deze zomer met de werkzaamheden in de woonstraten te beginnen. Maar voordat de schop in de grond kan, moet eerst een procedure voor een omgevingsvergunning worden gevolgd. De parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en de sporthal Angelslo kunnen naar verwachting voor de zomer 2019 worden opgeleverd. Met de investering is een bedrag gemoeid van ruim 5,5 ton.

Terug naar: Nieuws / Lokale politiek