Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Nico Schiphouwer

Persoonlijke gegevens:

Gunnar
 
Naam: Nico Schiphouwer
Woonplaats: Zwartemeer
Mail: nicoschiphouwer@kpnplanet.nl
Commissies: Wonen en Ruimte
   
   

Politieke drijfveer:
Het jaknikker politieke klimaat van het afgelopen decennia moet plaats maken voor een raad die kritisch is en daardoor zich meer inzet voor de belangen van de burgers.


Waar sta je voor:

Eerlijke verdeling van middelen over alle dorpen
Alle dorpen verdienen even veel aandacht en inzet, maar vooral een eerlijke verdeling van middelen. In Emmen-Centrum wordt bijna een half miljard uitgegeven, maar voor het veiliger maken van de Fiets oversteekplaats bij de Runde aan de Eemslandweg, en het onderhoud van het fiets/voetpad  aan de Kamerlingswijk w.z. tussen Meerwijk en de oude katholieke kerk is geen geld beschikbaar. Het contrast is te groot.
 
Sport verbindt en verbroedert
In Zwartemeer mogen wij trots zijn op onze topsport vereniging Hurry Up en ons aanbod in breedtesport; belangrijk voor jong en oud. Wakker Emmen wil graag meer investeren in haar eigen clubs en zorgen voor goede sportvoorzieningen overal. Daarom zet Wakker Emmen zich in voor laagdrempelige sportclubs door middel van het inperken van lastenverzwaringen, zodat onze sportieve gemeente nog verder kan uitblinken.
 
Bereikbaarheid van openbaar vervoer.
Het openbaar vervoer in Zwartemeer  is de laatste jaren drastisch gewijzigd, Wakker Emmen wil zich inzetten voor een beter bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Dit betekend meer opstapmogelijkheden voor het openbaar vervoer in het dorp zodat dit de bereikbaarheid vergroot.
 
Geen Windmolens in de gemeente Emmen.
Wakker  Emmen is tegen de plannen voor het plaatsen van windmolens op het Rundeveen en in de Monden. Windmolens zijn subsidie vreters en zijn alleen daarom aantrekkelijk voor de investeerders. Het mag toch niet zo zijn dat met behulp van onze belastingcenten windmolens worden gebouwd op plaatsen waar de belastingbetaler ze niet wil.
 
Wegwerken van achterstallig onderhoud.
Op het onderhoud van wegen, fiets en voetpaden en openbaar groen wordt wederom fors bezuinigd. Wakker Emmen is voor het wegwerken van dit achterstallig onderhoud. De methode “zelf de regie” in Zwartemeer spreekt ons aan, maar er zal hiervoor ook voldoende financiële middelen moeten komen, zodat de dorpen ook “zelf de regie” kunnen voeren.
Website ontwikkeld door X-Interactive