Tijdens de afgelopen commissievergadering samenleving vroeg Wakker Emmen raadslid Matthijs Katerbarg aan het college of er vanuit de particuliere verhuursector signalen komen van mensen met betalingsachterstanden. In het televisieprogramma Pointer werd onlangs aangegeven dat veel private verhuurders er niet van op de hoogte zijn dat ze verplicht informatie aan de gemeente moeten doorgeven als huurders achterstanden oplopen. Door middel van deze zogeheten vroegsignalering kunnen gemeenten vroegtijdig hoge schulden bij inwoners voorkomen.

Wethouder Wanders gaf aan dat er bij de gemeente geen meldingen door private verhuurders van achterstanden zijn gedaan. Dit betekent volgens de wethouder niet dat die achterstanden er niet zijn. Waarschijnlijk zijn verhuurders in de gemeente Emmen niet goed op de hoogte van de plicht om dit door te geven. Volgens de wethouder verdient dit dus extra aandacht. Wel gaf hij hierbij aan dat via andere kanalen meestal wel duidelijk wordt dat er schulden zijn zodat inwoners alsnog geholpen kunnen worden.