EMMEN – Wakker Emmen wil dat het college van B&W vast houdt aan de gemeentelijke eisen voor het bouwen van windmolens en niet toegeeft aan de wensen van Raedthuys en Yard om hogere molens te bouwen. Recent werd bekend dat een aantal ontwikkelaars het overleg met bewoners wil opschorten. Aanleiding hiervoor is dat de ontwikkelaars Raedthuys en Yard hoger willen bouwen dan de gemeentelijke eis van 149 meter. De windmolenboeren willen molens van meer dan 200 meter hoogte, terwijl de gemeente Emmen maximaal 149 toestaat.

Al enige tijd beweren Raedthuys en Yard dat molens van 149 meter hoog niet te haalbaar zijn. Om duidelijkheid te verschaffen is er een deskundigentoets uitgevoerd en uit dit rapport blijkt dat de gemeentelijke eisen wel degelijk haalbaar zijn. Volgens raadslid Henk Linnemann van Wakker Emmen is dit rapport glashelder. “De gemeentelijke eisen zijn haalbaar, mits de ontwikkelaars genoegen nemen met een rendement van circa 9 procent in plaats van de door Raedthhuys en Yard gewenste 15%. We hebben geen keuze tussen wel of geen windmolens aangezien de provincie ons dit oplegt, maar we hebben als gemeente de regie genomen om de molens op een zo groot mogelijk afstand van woningen te plaatsen en om de hoogte van de molens te willen beperken. Dit raakt het rendement van de ontwikkelaars, maar het belang van de omwonenden gaat overduidelijk voor. We zijn ervoor om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en niet om het rendement van ontwikkelaars te spekken.”

Wakker Emmen wijst erop dat de gemaakte keuzes met betrekking tot de hoogte van de molens mede voortkomen uit het gebiedsproces en daarom wil de partij dat deze gemaakte keuze overeind blijft. Het rapport van de deskundigen geeft ook aan dat dit haalbaar is. Wakker Emmen gaat volgende week tijdens de begrotingsvergadering het college van B&W bevragen over de ontstaande situatie en wil dat het college blijft vasthouden aan gemaakte afspraken met bewoners.