Wakker Emmen gaat een enquête houden over het voornemen van het college van B&W om een windmolenpark van 20 windmolens realiseren. In de gemeente Emmen zijn een aantal gebieden aangewezen als zoeklocatie voor een windmolenpark. Omstreeks april zal duidelijk worden welk gebied aangewezen zal worden als mogelijke locatie voor een windmolenpark. Wakker Emmen is tegen het plaatsen van windmolens. Volgens de partij is het landschapsvervuiling en heeft het grote nadelige gevolgen voor de omgeving en is er overlast door slagschaduw en geluid. Bovendien zijn windmolens boven land niet rendabel zonder subsidie. Wakker Emmen ziet meer heil in andere vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie en geothermie c.q. aardwarmte. Tevens is bekend dat de gemeenten Hoogeveen en Assen interesse hebben om windmolens te plaatsen. Wakker Emmen vindt dat hier eerst naar gekeken moet worden. Hiermee kan de provinciale doelstelling ook worden behaald en zijn windmolens in onze gemeente wellicht niet nodig.


Burgers die wonen in het zoekgebied krijgen de enquête thuis gestuurd op 28 maart. Tevens is het mogelijk om de enquête vanaf 28 maart in te vullen via de website www.wakkeremmen.nl. De enquête kan worden ingevuld door iedere inwoner van de gemeente Emmen. In tegenstelling tot het college van B&W vindt Wakker Emmen het geen uitgemaakte zaak dat de gemeentelijke windmolenplannen er moeten gaan komen. Fractievoorzitter René van der Weide: “Wakker Emmen is geen voorstander van windmolens. Het college van B&W wil ons laten geloven dat een stem vóór een gemeentelijk windmolenpark de enige optie is, omdat  er anders via rijksaanvragen nog grotere windparken kunnen komen. Echter, een stem vóór de windmolenplannen van de gemeente Emmen betekent niet dat de nog grotere windparken via rijksaanvragen van de baan zijn. Of we nu vóór of tegen de gemeentelijke windmolenplannen van het college van B&W in Emmen stemmen, grote windmolenparken via rijksaanvragen blijven mogelijk in onze gemeente. Als de enquête uitwijst dat de bevolking echt niet zit te wachten op windmolens, moeten we hier niet aan beginnen.” Aldus René van der Weide.