Er wordt veel geroepen over kosten van windenergie en wie dat dan moet betalen. Om helder te krijgen welke bedragen er gemoeid zijn met windenergie volgt hieronder een uiteenzetting over subsidietoekenningen voor wind op land.

Uitgaande van de situatie in Emmen, gebaseerd op 95,5 MW.

Op dit moment is er een subsidievaststelling van 15 jaar en bedraagt voor een project van 95,5 MW  € 0,1125 / KWh. Tevens is er een vergoeding voor het besparen van CO2. Nederland gaat uit van een gemiddelde CO2 uitstoot van 600 gr. per KWh. Men gaat ervan uit dat windmolens geen CO2 uitstoot veroorzaken en komt met een vergoeding van € 10,– per ton CO2 reductie.

Laten we uitgaan van een gemiddeld rendement van windmolens in Emmen van 20%.
Je krijgt dan; 24 uren x 365 dagen x 20% x 95,5 MW = 167316 MWh geleverde stroom. Omgerekend 167.316.000 KWh
167.316.000 x € 0,1125 = € 18.823.050,– subsidie per jaar voor 32 windmolens van 3 MW

Daar komt bij de CO2 vergoeding.
167316000 x 600gr = 100.389.600.000 gr = 100.389,6 ton x € 10,– =  € 1.003.896,–
Totale subsidie voor 95,5MW opgesteld vermogen in Emmen per jaar is dus € 18.823.050,– + € 1.003.896,– = € 19.826.946,–  bijna 20 miljoen euro!

Gedurende 15 jaar is dit dus 300 miljoen subsidie voor 95,5 MW windenergie.
Voor heel Drenthe betekend dit ongeveer 900 miljoen euro  in 15 jaar!
Voor Nederland betekend dit ongeveer 20 miljard euro in 15 jaar!

Wind op zee is aanmerkelijk duurder en zal met bovenstaande berekeningen en incl. aansluitkosten ongeveer 40 miljard gaan kosten.  De bewering dat wind op zee 40% goedkoper zou worden gaat niet op. Men heeft enkel de aansluitkosten eruit gehaald en die worden door de netwerkbeheerders nu apart doorberekend. Dus linksom of rechtsom, betalen moeten we.

Totale kosten windenergie op land en zee in 15 jaar dus ongeveer 60 miljard euro!!

Dit moet opgebracht worden door 6,5 miljoen huishoudens, oftewel 615 euro per aansluiting per jaar  gedurende 15 jaar. En dit alleen voor windstroom die we liever niet willen.

In Duitsland kent met al energiearmoede, dat gaan we hier ook krijgen.

Dit is een asociale en schofterige lastenverzwaring voor de burger, door Den Haag opgelegd!

Geschreven door Henk Linnemann, raadslid Wakker Emmen.