Wakker Emmen is een voorstander van het verdubbelen van de N862 en heeft dit ook meerdere keren naar voren gebracht. Het verheugd ons dus dat het college en zoals we uit de media hebben kunnen vernemen ook het CDA ook die richting op gaan denken. 

Betreffende de voorliggende brief kunnen wij het college dus steunen. Betreffende het GVVP is wat ons betreft de maat nu vol! Al jarenlang wordt er gesproken over het aanstaande GVVP en keer op keer wordt de datum van behandeling in de raad vooruitgeschoven. Voor het reces werd verteld dat we het GVVP in september zouden gaan behandelen en in de voorliggende brief kunnen we lezen dat behandeling van het GVVP nu gepland staat voor het 4e kwartaal van 2013. Met andere woorden definitieve besluitvorming zal hoogstwaarschijnlijk niet plaatsvinden voor 2014. Dit terwijl het GVVP betrekking heeft op de periode 2012-2020. We lopen dus al 2 jaar achter op schema. Er zijn signalen bij ons binnengekomen dat de rotonde Pottendijk op de N391 niet gaat verdwijnen, kan de wethouder dit bevestigen?

Onze fractie vraagt zich af wat de waarde van het aanstaande te behandelen GVVP nog is:
-Er is nagenoeg geen budget voor de doelen van het GVVP
-Er worden voortdurend projecten gestart die binnen het GVVP behandeld zouden moeten worden en die het beperkte budget van het GVVP verder afromen.
(Hondsrugweg, Rondweg ovonde, Boermarkeweg, etc

Het GVVP is voor de portefeuille houder het belangrijkste document binnen deze bestuursperiode maar de wethouder is niet in staat om dit GVVP tijdig aan de raad te presenteren, en keer op keer wordt de raad aan het lijntje gehouden over het tijdstip van behandelen. Wij vinden dit zeer bedroevend en hebben twijfels over de sturings en management kwaliteiten van wethouder Wilms.
De belangrijkste wapenfeiten van deze wethouder zijn een parkeerkelder die uitmondt in een financieel debacle en een GVVP waar duidelijk geen schot in zet. Het is een aanfluiting dat wethouder Wilms en zijn voorganger niet in staat blijken het GVVP rond te krijgen. Van voormalig wethouder Kuper weten we dat hij de functie van wethouder als iets zag dat via het uitzendburo was geregeld. Onze hoop was dus gevestigd op wethouder Wilms, maar helaas stelt ook hij ons teleur.

Terug naar: Nieuws / Verkeer en vervoer