De gemeente Emmen stuurt een brief naar zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Sociale Zaken & Werkgelegenheid omdat de minima-polis stopt. Met de brief wil de gemeente een signaal afgeven, zegt wethouder Jan Bos van Wakker Emmen. “Wij gaan hier niet als gemeente over, dat gaat buiten onze pet om. We zijn niet boos, maar we zien zo wel een probleem ontstaan.” Per 1 januari stopt Zilveren Kruis Achmea met het aanbieden van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Dit betekent dat minima en chronisch zieken geen korting meer krijgen.

‘Geen korting’
“Eerst was die korting tien procent”, legt wethouder Jan Bos uit. “Toen kregen we vorig jaar het bericht dat die korting omlaag ging naar 3,5 procent. En per januari zou de korting 0 procent zijn. Dat is dus geen korting.”

‘Kwetsbare inwoners worden buitengesloten’
Het aanbieden van zogenoemde minima-polissen is voor verzekeraars mogelijk niet interessant genoeg, omdat het niet winstgevend is. “Maar we missen in de afwegingen de solidariteit van de zorgverzekeraar met de kwetsbare inwoners. Zij worden buitengesloten.” Ook over de hoogte van het eigen risico, nu 385 euro, moet volgens Bos gesproken worden. “Dat is echt een sta-in-de-weg voor sommige mensen. Als zij het niet kunnen betalen, gaan ze zorg mijden.”

Twintig gemeenten sturen brief
“Meerdere gemeenten gaan een brief sturen, ook Assen heeft dat al gedaan”, zegt de Emmer wethouder, die zich zorgen maakt over de betaalbaarheid van de zorgverzekering. Zilveren Kruis Achmea zal volgens Emmen naar verwachting van zo’n twintig gemeenten een vergelijkbare brief ontvangen.

Speciale poliswijzer
De gemeente Emmen gaat verder met een speciale poliswijzer. Via een website vullen mensen hun wensen in, waar een bijpassende zorgverzekering uitrolt. Vanaf 12 november wordt daarvoor een campagne gestart.

Bron: RTV Drenthe

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken