Wakker Emmen wil van het college van B&W opheldering over de huishoudelijke hulp. In totaliteit wordt Emmen voor circa 25 miljoen gekort, maar moet het wel dezelfde taken uitvoeren.

Vorig jaar heeft de gemeente Emmen extra geld gekregen uit Den Haag voor de uitvoering van de WMO. Het te verkrijgen bedrag is tweemaal 1,25 miljoen en moet er voor zorgen dat 60 voltijdbanen behouden kunnen blijven. De extra gelden moeten aan een aantal landelijke voorwaarden voldoen en daarom is er gekozen om het wassen en strijken van kleding anders te organiseren. Enerzijds behoud van werkgelegenheid en anderzijds extra hulp.

Inmiddels zijn de eerste cijfers bekend en maakt slechts een derde van de mensen gebruik van de was- en strijkservice. Fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen: “We hebben het vermoeden dat de eigen bijdrage van € 9,- een te hoge drempel is en daardoor blijft het geld op de plank liggen. Het geld moeten worden ingezet voor huishoudelijke hulp. Wij  denken dat de eigen bijdrage fors naar beneden moet. Op dit moment worden slechts 20 voltijdbanen gecreëerd, terwijl het geld 60 voltijdbanen moet opleveren. Wakker Emmen gaat de verantwoordelijk wethouder aansporen om maatregelen te nemen.”

Uit de beantwoording van de wethouder bij de laatste raadsvergadering blijkt dat er actie ondernomen gaat worden als het aankomt op de eigen bijdrage betreffende was- en strijkservice. De eigen bijdrage zal omlaag moeten, en de wethouder gaat naar mogelijkheden kijken om binnen de wettelijke kaders de eigen bijdrage te verlagen. Op deze manier wordt de was- en strijkservice voor de mensen toegankelijker, iets waar Wakker Emmen voor gepleit heeft. Daarom zijn wij ook blij met het feit dat hier maatregelen op worden genomen.

Verder heeft Wakker Emmen vragen gesteld betreffende de situatie rondom de informatieverstrekking richting PGB- budgethouders en het indienen van hun zorgovereenkomsten declaraties. Wakker Emmen vindt dat dit proactief moet zijn als het aankomt op informatieverstrekking, en de wethouder heeft medegedeeld dat de gemeente samen gaat werken met de SVB om dit goed geregeld te krijgen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat niemand in onzekerheid blijft zitten, iets wat volgens Wakker Emmen niet mag gebeuren als het hierop aankomt.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken