De discussie of Emmen wel of niet moet instemmen met de realisatie van een windmolenpark wordt een steeds belangrijker item. In het artikel leest u de mening van Wakker Emmen over de windmolendiscussie.

Indien de keuze voor windmolens alleen een gemeentelijke keuze zou zijn, is de keuze voor Wakker Emmen eenvoudig. Wakker Emmen is tegen het plaatsen van windmolens. We hebben hiervoor meerdere redenen. In de eerste plaats vinden wij het landschapsvervuiling  en heeft het grote nadelige gevolgen voor de omgeving en zijn windmolens  boven land niet rendabel. Wakker Emmen ziet meer heil in andere vormen van duurzame energie. Echter, het is geen eenvoudige gemeentelijke keuze. De landelijke overheid heeft zich verplicht gesteld om 14% van alle energie die we gebruiken duurzaam op te wekken. Als gevolg hiervan moet Drenthe 280 Mw aan windenergie realiseren en wil het college van B&W 60 Mw voor zijn rekening nemen. 

“Of we het leuk vinden of niet, of we het willen of niet, de windmolens komen er”, aldus VVD-wethouder Houwing. Volgens de wethouder is het zeer onverstandig om als gemeente nee te zeggen tegen de komst van windmolens. Volgens haar liggen er inmiddels voor 250 Mw aan initiatieven op de plank, en door de Rijkscoordinatieregeling kunnen deze initiatiefnemers hun krachten bundelen en hun aanvraag rechtstreeks bij het rijk indienen. Dan hebben wij als gemeente de regie niet meer in handen en kunnen we inkomsten niet ten gunste laten komen van het gebied. Het gebied waar de windmolens moeten worden geplaatst gaan gecompenseerd worden met extra middelen om te investeren in het gebied. De gemeente loopt dan het risico wel windmolens te krijgen geplaatst via een rijkscoördinatieregeling, maar krijgt daarvoor niet de inkomsten. De wethouder legt daarbij onvoldoende nadruk op het feit dat een ja van Emmen tegen windmolens, geen garantie is dat de initiatiefnemers dan niet doorgaan met hun plannen en het risico dus nog steeds aanwezig is dat de 250 Mw aan initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Een ja kan dus betekenen dat Emmen nog veel meer windmolens krijgt dan bij een nee tegen de 60Mw.

Wakker Emmen is dan ook niet overtuigd om Ja te zeggen. Wij vinden dat er meer naar andere vormen van duurzame energie moet worden gekeken (denk aan zonne-energie, geothermie enz. Tevens vinden wij een windmolenpark van 60 Mw (denk aan 20 molens van 3 Mw) een veel te grote impact hebben voor het landschap. Als ze er eenmaal staan, dan zitten we er ook zeker 30 jaar aan vast en is het risico van uitbreiding door bijvoorbeeld de rijkscoördinatieregeling nog steeds aanwezig. Windenergie wordt zonder subsidie nooit rendabel en de initiatiefnemers ruiken nu alleen het grote geld. Een deel van de subsidies wordt dus niet besteed aan duurzame energie maar verdwijnt in andere zakken. De bevolking wordt blij gemaakt omdat 10 tot 20% van de opbrengst zal worden besteed aan gebiedsontwikkeling. Dit klinkt leuk, maar in werkelijkheid is dit niet erg veel als het een relatief groot gebied betreft. Wat heb je bv aan wat leuke inrichtingen voor je dorp als je woning onverkoopbaar wordt? Alle waardedalingen zullen dan ook gecompenseerd moeten worden.
Wakker Emmen wil andere vormen van duurzame energie. De bodem van Zuid-Oost Drenthe is zeer geschikt voor geothermie. De gemeente Emmen had zich meer in kunnen zetten voor geothermie. Ze missen nu de boot met als gevolg dat er aan de Duitse kant van de grens (Hebelermeer) wel begonnen wordt met diepe geothermie. Een gemiste kans voor onze gemeente.

 Tot slot vindt Wakker Emmen dat het college een tekort schiet in de voorlichting, als het gaat waarom windmolens kunnen gaan komen in onze gemeente. Het college van B&W vertelt stelselmatig dat het de wens is van de gemeenteraad om een windmolenpark te realiseren. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. De raad heeft het college opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar de kansen en mogelijkheden voor windenergie in de gemeente Emmen. Een heel ander uitgangspunt en geen definitief besluit. Het is voor Wakker Emmen zeker nog geen uitgemaakte zaak of de 60Mw aan windmolens in onze gemeente dienen te gaan komen. De komende tijd gaat het college bekend maken welke gebieden volgens het college in aanmerking te komen voor het plaatsen van windmolens. Wordt de komende tijd ongetwijfeld vervolgd.