Het riool in de Weerdingerstraat moet binnenkort vervangen worden. Dat komt goed uit, want dan kan tegelijkertijd de weg aangepakt worden. Deze kan immers wel een opknapbeurt gebruiken. De verouderde straat wordt opnieuw aangelegd en de omgeving wordt opnieuw ingericht, waarbij gebruik wordt gemaakt van het principe ‘werk-met-werk’. Dit is vaak efficiënter en kostenbesparend.

Op woensdag 13 maart organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst om bewoners de kans te geven mee te denken over het project. Gezien de vele post-its hebben veel inwoners gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De slechte doorstroming van het verkeer was één van de heikele punten die door inwoners werden benoemd.

De gemeente gaat nu aan de tekentafel en verwacht in het derde kwartaal van dit jaar een ontwerp gereed te hebben. Ook dan zal er weer een inloopbijeenkomst worden georganiseerd.